A N U N Ţ- repetat cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef serviciu, Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru

Scopul general al funcţiei:  Contribuire la eficientizarea activități publice prin promovarea politicii agrare moderne în perioda postprivatizare, înclusiv consalidarea terenurilor agricole parcelate și cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate și sporirea productivității în sectorul agroalimentar și implimentarea proectelor investiționale. Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Asigurarea activităţii serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru şi  […]

A N U N Ţ  — REPETAT   cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secţia economie, construcții și dezvoltarea teritoriului, Consiliul raional

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu. Înaintarea, la […]

ANUN Ț / Concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca

Atenție !!! Se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca. Pentru funcţia de administrator al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe: 1) cunoaște limba română; 2) deţine studii superioare sau echivalentul lor; 3) a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani; 4) cunoaşte cel […]

ANUNŢ-repetat privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef al IMSP Centrelor de Sănătate 

Consiliul Raional Basarabeasca (Basarabeasca, str.Carl Marx 55)  prelungește concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante  de: Șef al IMSP Centrul de Sănătate Bașcalia; Șef al IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca; Șef al IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia; La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii medicale superioare, apți de muncă, conform certifiucatului medical, fără antecedente […]

A N U N Ţ     cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  specialist principal, Secţia economie, construcții și dezvoltarea teritoriului, Consiliul raional

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu. Înaintarea, la […]

A N U N Ţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante  şef serviciu, Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru

Scopul general al funcţiei:  Contribuire la eficientizarea activități publice prin promovarea politicii agrare moderne în perioda postprivatizare, înclusiv consalidarea terenurilor agricole parcelate și cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate și sporirea productivității în sectorul agroalimentar și implimentarea proectelor investiționale. Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Asigurarea activităţii serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru şi  […]

Anunţ   MAIA lansează al II-lea apel de recepționare a cererilor privind plățile directe per cap de animal

Serviciul Agricultura,relatii funciare si cadastru   MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE  lansează al II-lea apel de recepționare a cererilor privind plățile directe per cap de animal Publicat: Joi, 07 aprilie 2022 de Serviciul Agricultură,relatii funciare si cadastru În baza Ordinului nr.56 din 29.03.2022 al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, se lansează apelul de recepționare a cererilor de solicitare […]

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţie vacante  de șef al IMSP Centrul de Sănătate

Consiliul Raional Basarabeasca (Basarabeasca, str.Carl Marx 55) anunţă concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante  de: Șef al IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca  Basarabeasca PDF Șef al IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia Sadaclia PDF Șef al IMSP Centrul de Sănătate Bascalia Bascalia PDF La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii medicale superioare, apți de […]

Anunț.Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 18 martie 2022, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de […]

ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Convocare  În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),  1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 04 martie 2022, ora 10.00, în incinta Centrului Raional de Creaţie a Copiilor „Luceafărul”, str. Karl Marx, 56, sala de şedinţe, etajul II, […]