A N U N Ţ     cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  specialist principal, Secţia economie, construcții și dezvoltarea teritoriului, Consiliul raional

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu. Înaintarea, la […]

A N U N Ţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante  şef serviciu, Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru

Scopul general al funcţiei:  Contribuire la eficientizarea activități publice prin promovarea politicii agrare moderne în perioda postprivatizare, înclusiv consalidarea terenurilor agricole parcelate și cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate și sporirea productivității în sectorul agroalimentar și implimentarea proectelor investiționale. Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Asigurarea activităţii serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru şi  […]

Anunţ   MAIA lansează al II-lea apel de recepționare a cererilor privind plățile directe per cap de animal

Serviciul Agricultura,relatii funciare si cadastru   MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE  lansează al II-lea apel de recepționare a cererilor privind plățile directe per cap de animal Publicat: Joi, 07 aprilie 2022 de Serviciul Agricultură,relatii funciare si cadastru În baza Ordinului nr.56 din 29.03.2022 al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, se lansează apelul de recepționare a cererilor de solicitare […]

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţie vacante  de șef al IMSP Centrul de Sănătate

Consiliul Raional Basarabeasca (Basarabeasca, str.Carl Marx 55) anunţă concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante  de: Șef al IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca   Basarabeasca PDF Șef al IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia Sadaclia PDF Șef al IMSP Centrul de Sănătate Bascalia Bascalia PDF La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii medicale superioare, apți de […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 18 martie 2022, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de […]

ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Convocare  În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),  1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 04 martie 2022, ora 10.00, în incinta Centrului Raional de Creaţie a Copiilor „Luceafărul”, str. Karl Marx, 56, sala de şedinţe, etajul II, […]

AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În baza Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr. 11 din 18.01.2022, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007: Anunţăm că în perioada 01.02.2022- 31.03.2022  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen […]

ANUNȚ de angajare în serviciu militar prin contract

Comandamentul Inspectoratului General de Carabineri al Ministerului Afacerilor Interne  angajează în serviciul militar prin contract în domeniul ordine și securitate publică TEL 022739025 email angajare@igc.gov.md  

Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

  Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară PDF Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, (MO nr. 32-35/2007 art.116),  Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară […]

ANUNȚ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preţuri

  [Formatul documentului nu va fi modificat]   1.    Denumirea autorităţii contractante: _IP  LT„Nicolai Gogol” or.Basarabeasca________ 2.    IDNO: __1016620000217________________________________________ 3.    Tip procedură achiziţie: ____COP______________________________________________ 4.    Obiectul achiziţiei:_Pavarea curții Liceului Teoretic Nicolai Gogol                                     5.    Cod CPV:45200000-9 6.    Data publicării anunţului de intenţie: ___05.08.2021________________________________________   7.    Acest(ă)anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării pavarea curții […]