A N U N Ţ  privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova”   Secția Administrație Publică din cadrul Consiliului Raional Basarabeasca inițiază, începând cu data de 07 aprilie a.c., consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea încheierii Acordului […]

ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Dispozitia nr. 23 din 13.03.2023 _Cu privire la convocarea Consiliului raional  Basarabeasca în ședință ordinară (desc/ PDF) În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,     Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 24 martie 2023, ora 10.00, în […]

AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În baza Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr. 09 din 20.01.2023, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107181&lang=ro Anunţăm că în perioada 01.02.2023-31.03.2023  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen […]

ANUNȚ. Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Dispoziția nr. 05 din 23.01.2022 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 27 ianuarie 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

DISPOZIȚIA Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară (PDF)  Ordinea de zi rus În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), cu modificările şi completările ulterioare   Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 23 septembrie 2022, […]

A N U N Ţ     cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  specialist principal, Secția economie, construcții și dzvoltarea teritoriului, Consiliul raional

ANUNȚ funcției publice Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în […]

A N U N Ţ   cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei Arhitect-șef în  Aparatul preşedintelui raionului, pe perioda determinată

ANUNȚ Arhitect-șef Scopul general al funcţiei: Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în localităţile raionului Basarabeasca Sarcinile de bază: 1.Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului. 2.Asigurarea obligatorie a UAT din raion cu documentaţie de amenajare a teritoriului şi cu planuri urbanistice generale ale localităţilor. […]

AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În baza Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr. 30 din 11.07.2022, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107181&lang=ro) Anunţăm că în perioada 01.08.2022-30.09.2022  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen […]

Anunţ  privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii   ale Consiliului raional Basarabeasca

  Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară, preconizată pentru luna iunie 2022.   Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe […]