Объявления о созыве заседаний

 ANUL 2024

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară (ACTUAL)

(PDF)   Dispoziţie nr. 71 din 28.06.2024 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

 Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 09 iulie 2024, ora 09.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul III al anului 2024

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional Basarabeasca

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la corectarea unei erori în decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 04/07 din 30.04.2024

     Raportor: Natalia Cara, preşedinta raionului Basarabeasca 

 1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Consiliul raional Basarabeasca

     Raportor: Silvia Niculiţa, contabilă-şefă, Aparatul preşedintei raionului 

 1. Cu privire la delegarea unor atribuţii suplimentare preşedintei raionului

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei raionale pentru privatizarea fondului de locuinţe din teritoriu

    Raportor: Galina Şadura, specialist principal în Aparatul preşedintei raionului 

 1. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului teritorial pentru protecţia drepturilor copilului

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în raionul Basarabeasca pentru anii 2024-2027 și Planul de acțiuni pentru anii 2024-2027 pentru implementarea acestuia

   Raportor: Zinaida Raţa, medic-specialist, Centrul de Sănătate Publică Hînceşti, subdiviziunea Basarabeasca

 1. Cu privire la solicitarea acceptării în proprietate a unor bunuri imobile

      Raportor: Natalia Cara, preşedinta raionului Basarabeasca 

 1. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului Basarabeasca pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2024-2025

 Raportor: Egor Nichita, șef Secție economie, construcții și dezvoltarea teritoriului

 1. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de administrare şi Comisiei de cenzori a ÎM „Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca”

        Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 03/19 din 19.02.2024

       Raportor: Silvia Niculiţa, contabilă-şefă, Aparatul preşedintei raionului 

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor imobile la balanţa contabilă a Consiliului raional

       Raportor: Silvia Niculiţa, contabilă-şefă, Aparatul preşedintei raionului 

 1. 14. Cu privire la propunerea CEC a candidaturilor membrilor Consiliului

      electoral de circumscripţie raională Basarabeasca.

Raportor:  Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la acordul achiziţionării utilajului medical

      Raportor: Natalia Cara, preşedinta raionului Basarabeasca 

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2024 şi alocarea mijloacelor financiare

     Raportor: Maria Muntean, şefă adjunct a Direcţiei finanţe 

 1. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional mi-o asum.
 1. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa consilierilor raionali, precum şi la cunoştinţă publică prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional: basarabeasca.md.

Preşedinta  raionului Basarabeasca                                                         Natalia CARAANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Dispoziţie nr. 35 (PDF)

 

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 30  aprilie 2024, ora 09.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul

proiect al  ordinii de zi:

 1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier raional

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2023

Raportor: Maria Muntean, şefă adjunct a Direcţiei finanţe 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul II al anului 2024

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la Comisiei de evaluare şi validare a indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiilor medico-canitare publice din raionul Basarabeasca

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional Basarabeasca

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor imobile, mijloacelor fixe și a materialelor  circulante

    Raportor: Natalia Cara, preşedinta raionului Basarabeasca

    Co-raportor: Silvia Niculiţa, contabilă-şefa, Aparatul preşedintelui raionului 

 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile, proprietate publică a raionului

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca

 1. Cu privire la delegarea unor atribuţii suplimentare preşedintei raionului

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la desemnarea persoanei responsabile a fondatorului

      Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri

Raportor: Ecaterina Pascal, șefa interimar a Direcției învățământ general 

 1. 12. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliilor administrative din instituţiile medico-sanitare publice din raion

      Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la dispoziţia preşedintei raionului nr. 22 din 19.03.2024

     Raportor: Natalia Cara, preşedinta raionului Basarabeasca 

 1. Cu privire la instituirea Comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate

      Raportor: Filip Răcilă, vicepreşedintele raionului pe probleme economice 

 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unor spaţii şi a unor bunuri imobile, proprietate a raionului

     Raportor: Filip Răcilă, vicepreşedintele raionului pe probleme economice

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de Colaborare între Consiliul raional Basarabeasca şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

     Raportor: Natalia Cara, preşedinta raionului Basarabeasca 

 1. Cu privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul estival 2024.

         Raportor: Ecaterina Pascal, şefa interimar al Direcţiei învăţământ general 

 1.   Cu privire la acceptarea radierii IP Gimnaziul Iordanovca din Registrul de Stat al persoanelor juridice

          Raportor: Ecaterina Pascal, şefa interimar al Direcţiei învăţământ general 

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

 Raportor: Ecaterina Pascal, șefa interimar a Direcției învățământ general 

 1. Сu privire la acceptarea radierii din Registrul de Stat a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din subordinea Consiliului raional Basarabeasca

          Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2024 şi alocarea mijloacelor financiare

  Raportor: Maria Muntean, şefa adjunct a Direcţiei finanţe 

 1. Cu privire la aprobarea Planului local de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de integritate şi anticorupţie pentru anii 2024-2028 al Consiliului raional Basarabeasca

      Raportor: Vasile Baciu, şef Secţie administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului 

 

Preşedinta  raionului Basarabeasca                                                         Natalia CARA


ÎNŞTIINŢARE

 Stimaţi consilieri în Consiliul raional Basarabeasca,

         Prin prezenta, Vă informez, că conform dispoziţiei preşedintei raionului Basarabeasca nr. 26 din 01 aprilie 2024 (puteți găsi AICI ), şedinţa ordinară a Consiliului raional Basarabesca, planificată pentru orele 10.00, în data de 08 aprilie 2024, se contramandează.

Despre convocarea unei altei şedinţe a Consiliului Veţi fi înştiinţaţi conform procedurii stabilite de cadrul normativ.

Cu stimă,

Secretarul Consiliului raional Basarabeasca                                             Gheorghe LIVIŢCHI

tel.: 0297 22057/068365226


Dispoziţie nr 26 din 01.04.2024 (PDF)

Având în vederea lipsa consensului politic pe unele chestiuni, care urmează a fi examinate şi aprobate de Consiliul raional, având la bază prevederile art. 19 şi 125 din Codul administrativ al Republicii Moldova  nr. 116/2018, art. 65-67 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) lit. f), art. 54 din Legea nr. 436/2006  privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

 1. Se abrogă dispoziţiile preşedintei raionului Basarabeasca nr. 18 din 07.03.2024 „Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţa ordinară” şi nr. 19 din 13.03.2024 „Cu privire la modificarea dispoziţiei preşedintei raionului Basarabeasca nr. 18 din 07.03.2024”. 
 1. Secretarul Consiliului raional Basarabeasca, dl Gheorghe Liviţchi, va informa consilierii raionali despre abrogarea dispoziţiilor susmenţionate.
 1. Responsabilitatea pentru executarea prezentei dispoziţii mi-o asum personal.
 1. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale, se comunică publicului prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional: www.basarabeasca.md.

Preşedinta   raionului Basarabeasca                                                           Natalia CARA


dispoziţie nr. 19 (PFD)

Cu privire la modificarea dispoziţiei  preşedintei raionului Basarabeasca

nr. 18 din 07 martie 2024

Având în vedere apariţia necesităţii de amânare a şedinţei ordinare a Consiliului raional Basarabeasca, în temeiul art. 62 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) lit. f),  art. 54 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

 

 1. Dispoziţia preşedintei raionului Basarabeasca nr. 18 din 07 martie 2024 „Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară” se modifică prin amânarea datei şi timpului convocării şedinţei din 22 martie 2024, ora 09.00, pentru data de 08 aprilie 2024, orele: 10.00.
 2. Secretarul Consiliului raional Basarabeasca, dl Gheorghe Liviţchi, în conformitate cu obligaţiunile funcţionale, va înştiinţa consilierii raionali despre amânarea şedinţei Consiliului raional Basarabeasca pentru data indicată în pct. 1 al prezentei dispoziţii.
 3. Responsabilitatea pentru executarea prezentei dispoziţii mi-o asum personal.
 4. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale, se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate, precum şi la cunoştinţă publică prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional: basarabeasca.md.

 

Preşedinta raionului Basarabeasca                                               Natalia CARA

 

Dispoziţie nr. 18 din 07.03.2024 (PDF)

Cu privire la convocarea Consiliului raional   Basarabeasca în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

 

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 22 martie 2024, ora 09.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II,

cu următorul proiect al  ordinii de zi:

 

 1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier raional

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la alegerea vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale

      Raportor: Natalia Cara, preşedinta raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2023

 Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

Basarabeasca pentru trimestrul II al anului 2024

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei raionale pentru privatizarea fondului de locuinţe din teritoriu

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional Basarabeasca

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. 9. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile, proprietate publică a raionului

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la delegarea unor atribuţii suplimentare preşedintei raionului

 Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

11.Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliilor administrative    din instituţiile medico-sanitare publice din raion

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. 12. Cu privire la transmiterea unor bunuri

Raportor: Ecaterina Pascal, șef interimar al Direcției învățământ general 

 1. Cu privire la încorporare, în aprilie-iulie 2024 în rândurile Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii Moldova, a cetăţenilor născuţi în anii 1997-2006

  Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului material unic din Fondul de rezervă al Consiliului raional Basarabeasca

  Raportor: Natalia Cara, preşedinta raionului Basarabeasca 

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2024 şi alocarea

      mijloacelor financiare

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe 

 

Preşedinta raionului Basarabeasca                                             Natalia CARA

 ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Având la bază cererea colectivă din 14 februarie 2024, semnată de de zece consilierii raionali, în temeiul art. 45 alin. (2) – (4) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional Basarabeasca se convoacă în şedinţă extraordinară la 19 februarie 2024, ora 9.00, în sala de şedinţă a Consiliului, etajul II,  pe adresa: or.Basarabeasca, str. Karl Marx, nr.55   cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Basarabeasca.

         Raportor: consilierii grupului de initiative 

 1. Cu privire la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului Basarabeasca

          Raportor: preşedintele raionului 

 1. Cu privire la alegerea vicepreşedinților raionului Basarabeasca

          Raportor: preşedintele raionului 

 1. Cu privire la încetarea mandatului președintelui și vicepreședinților raionului Basarabeasca.

            Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2023.

            Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2024.

             Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2024.

             Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare al  Consiliului raional.

             Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2024.

             Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în semestrul I al anului 2023.

           Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2024.

            RaportorEvghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului  preşedintelui raionului 

 1. Cu privire la dispozițiile președintelui raionului emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

           RaportorEvghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului  preşedintelui raionului 

 1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Direcţia învățământ general Basarabeasca.

             Raportor: Ecaterina Pascal, șef interimar al Direcției învățământ general

 1. Cu privire la reducerea statelor de personal ale Serviciului de asistenţă psihopedagogică.

               Raportor: Ecaterina Pascal, șef interimar al Direcției învățământ general 

 1. Cu privire la stabilirea salariilor de funcție personalului de conducere din  instituțiile medico-sanitare publice.

                Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la primirea în proprietatea raionului a costurilor investiţionale ale proiectului „Sporirea eficienţei energetice a clădirii Liceului Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca”

              Raportor: Egor Nichita, șef Secție economie, construcții și dezvoltarea teritoriului 

 1. Cu privire la aprobarea Planului de asigurare a durabilităţii proiectului „Sporirea eficienţei energetice a clădirii Liceului Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca”

            Raportor: Egor Nichita, șef Secție economie, construcții și dezvoltarea      Teritoriului 

 1. Cu privire la transmiterea costurilor investiționale ale proiectului la balanţa IP Liceul Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca

            Raportor: Egor Nichita, șef Secție economie, construcții și dezvoltarea   Teritoriului 

 1. Cu privire la arendarea unor spații în incinta clădirii administrative a Consiliului raional.

           Raportor: Silvia Niculița, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului 

 1. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe şi a materialelor circulante

            Raportor: Petru Scutari, preşedintele interimar al raionului Basarabeasca 

 1. Cu privire la sesizarea Inspectoratului de Poliţie Basarabeasca.

           Raportor:Petru Scutari, preşedintele interimar al raionului Basarabeasca 

 1. Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

          Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional 

 1. Cu privire la reamplasarea Secţiei administrativ-militară (l.d.p.Basarabeasca)

         Raportor: Vasile Baciu, şef Secţie administraţie publică 

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri

         Raportor: Olga Baciu, şefa Secţie cultură


Dispoziţie nr. 09 din 13.02.2023 „ cu privire la abrogarea dispoziției președintelui interimar nr. 07 din 30. 01. 2023  ”Cu privire la convocarea Consiliului raional

În legătură cu argumentele expuse în scrisoarea Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT7-25 din 12.02.2024 (copia se anexează), având la bază prevederile art. 19 şi 125 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, art. 65-67 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN: 

 1. Se abrogă dispoziţia preşedintelui interimar al raionului Basarabeasca nr. 07 din 30.01.2024 „Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţa ordinară”.
 1. Secretarul Consiliului raional, dl Gheorghe Liviţchi, va informa consilierii raionali despre abrogarea dispoziţiei susmenţionate.
 1. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale și urmează a fi adusă la cunoștință publică, prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului raional: www.basarabeasca.md.

Preşedintele interimar al

raionului Basarabeasca                                                Petru SCUTARI

 

 


Dispoziţie 07 din 30.01.2024 (pdf)

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

 

 1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 14 februarie 2024, ora 09.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al ordinei de zi:

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2023.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2024.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretarul Consiliului raional Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2024.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare al  Consiliului raional.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului rational

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2024.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în semestrul I al anului 2023.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2024.

RaportorEvghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului  preşedintelui raionului

 1. Cu privire la dispozițiile președintelui raionului emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

RaportorEvghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului  preşedintelui raionului

 1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Direcţia învățământ general Basarabeasca.

Raportor: Ecaterina Pascal, șef interimar al Direcției învățământ general

 1. Cu privire la reducerea statelor de personal ale Serviciului de asistenţă

psihopedagogică.

Raportor: Ecaterina Pascal, șef interimar al Direcției învățământ general

 1. Cu privire la stabilirea salariilor de funcție personalului de conducere din

instituțiile medico-sanitare publice.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la primirea în proprietatea raionului a costurilor investiţionale ale proiectului „Sporirea eficienţei energetice a clădirii Liceului Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca”

Raportor: Egor Nichita, șef Secție Economie, Construcții și dezvoltarea     teritoriului

 1. Cu privire la aprobarea Planului de asigurare a durabilităţii proiectului „Sporirea eficienţei energetice a clădirii Liceului Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca”

Raportor: Egor Nichita, șef Secție Economie, Construcții și dezvoltarea     teritoriului

 1. Cu privire la transmiterea costurilor investiționale ale proiectului la balanţa IP Liceul Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca

Raportor: Egor Nichita, șef Secție Economie, Construcții și dezvoltarea   

teritoriului

 1. Cu privire la arendarea unor spații în incinta clădirii administrative a Consiliului raional.

 Raportor: Silvia Niculița, contabil-șef Aparatul președintelui raionului

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri

Raportor: Petru Scutari, vicepreşedintele  raionului în exerciţiu

 1. Cu privire la sesizarea Inspectoratului de Poliţie Basarabeasca.

Raportor:Petru Scutari, vicepreşedintele  raionului în exerciţiu

 1. Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

 Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la reamplasarea Secţiei administrativ-militară (l.d.p.Basarabeasca)

Raportor: Vasile Baciu, şef Secţie administraţie publică

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri

Raportor: Olga Baciu, şef Secţie cultură

 

Preşedinte interimar al

raionului Basarabeasca                                                          Petru SCUTARIAnunț. Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 04 ianuarie 2024, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi:

 1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier raional.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a comisiilor consultative de

    specialitate ale Consiliului raional Basarabeasca.

   Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului rational

 1. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca

     pe anul 2024.

    Raportor: Petru Scutari, preşedinte interimar al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional

    Basarabeasca pe anul 2024.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la delegarea atribuțiilor.

    Raportor: Petru Scutari, preşedinte interimar al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la acordarea premiului annual persoanelor cu funcţii de

    demnitate publică.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional mi-o asum.

 

Preşedinte interimar al raionului Basarabeasca                                                                     Petru SCUTARI

 


A N U N Ț

Având la bază cererea colectivă din 27 decembrie 2023, semnată de o treime din consilierii raionali aleși, în temeiul art. 45 alin. (2) și (4) lit. a) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional Basarabeasca se convoacă în şedinţă extraordinară la 02 ianuarie 2024, ora 15.00, în sala de şedinţe a Consiliului, etajul II,  pe adresa: or.Basarabeasca, str. Karl Marx, 55

 

Proiectul ordinii de zi:

 

 1. Cu privire la încetarea mandatului președintelui și vicepreședinților raionului Basarabeasca.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului rational

 

 1. Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Basarabeasca.

    Raportor: consilierii grupului de initiativă

 

 1. Cu privire la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului Basarabeasca

Raportor: preşedintele raionului

 

 1. Cu privire la alegerea vicepreşedinților raionului Basarabeasca

Raportor: preşedintele raionului

 

 1. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Basarabeasca.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional