Консультативные специализированные комиссии Районного Совета

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru economie, buget şi finanţe 

 1. Petru Tichem                — preşedinte al Comisie
 2. Evghenia Lingurari     — secretar  al  Comisiei
 3. Victor Salinschi            — membru al  Comisiei
 4. Ludmila Dorif               — membru al  Comisiei
 5. Nicoleta Niculiţă          — membru al  Comisiei
 6. Mihni Gheorghe           — membru al  Comisiei
 7. Svetlana Bolgar            — membru al  Comisiei 

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru învăţămînt, cultură, tineret şi sport 

 1. Ludmila Dorif         — preşedinte al Comisie
 2. Serghei Mihailov    — secretar  al Comisiei
 3. Nina Capsamun     — membru al Comisiei
 4. Ana Diacova             — membru al Comisiei
 5. Maria Bordan          — membru  al Comisiei
 6. Marian Răcilă         — membru  al Comisiei
 7. Svetlana Bolgar      — membru  al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru probleme sociale, ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului 

 1. Fiodor Nicolaev         —  preşedinte al Comisiei
 2. Cristina Crasilșcic     —  secretară a Comisiei
 3. Gheorghe Rusu          — membru al Comisiei
 4. Sergiu Vîlcu                   —  membru al Comisiei
 5. Sofia Omelianovici    —  membru al Comisiei
 6. Grigore Scutari           — membru al Comisiei
 7. Olga Ababii                   —  membru al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru agricultură, industrie, comerţ şi relaţii funciare 

 1. Gheorghe Rusu, din partea fracțiunii PSRM
 2. Cristina Crasilșcic, din partea fracțiunii PSRM
 3. Simion Gurin, din partea fracțiunii PP „Partidul Acțiune și Solidaritate”
 4. Stanislav Rotari, din partea fracțiunii PP „Partidul Acțiune și Solidaritate”
 5. Ion Niculiţă, din partea PLDM
 6. Vladimir Slav, din partea fracțiunii PP „Partidul Nostru”
 7. Evghenia Lingurari, din partea fracțiunii PP  Partidul „Renaștere”.

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru probleme juridice, administraţie publică şi drept 

 1. Mihai Creţu            — preşedinte al Comisiei
 2. Nina Capsamun   — secretar al Comisiei
 3. Petru Tichem        — membru al Comisiei
 4. Fiodor Nicolaev   — membru al Comisiei
 5. Victor Salinschi   — membru al Comisiei
 6. Vladimir Slav       — membru al Comisiei
 7. Stanislav Rotari — membru al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru transport, urbanism, amenajarea teritoriului, construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 

 1. Nicolai Dulgher, din partea fracțiunii PSRM
 2. Nicoleta Niculiţa, din partea fracțiunii PSRM
 3. Simion Gurin, din partea fracțiunii PP „Partidul Acțiune și Solidaritate”
 4. Sergiu Vîlcu, din partea fracțiunii PP „Partidul Acțiune și Solidaritate”
 5. Gheorghe Ardeleanu, din partea fracțiunii PP „Partidul Nostru”
 6. Grigore Scutari, din partea PP „Platforma Demnitate și Adevăr”
 7. Nicolaev Nicolai, din partea PCRM