Социально-экономическая ситуация

Date  generale:

Raionul  Basarabeasca  este  situat  în  partea  centrală  a  Regiunii  de  Dezvoltare  Sud  a  Republicii  Moldova.  Se  învecinează  la  nord  cu  raionul  Cimişlia,  la  est  şi  sud-est  cu Ukraina,  şi  la  sud-vest  şi  vest  cu  Găgăuzia.  Teritoriul  raionului  are  suprafaţa  de  doar  295  km2,  iar  populaţia  totală  numără  28  mii  de  locuitori.  Împreună  cu  dimensiunile  sale  relativ  mici,  zona  este  caracterizată  de  o  populaţie  compactă.  Densitatea  populaţiei  este de  95  de  locuitori/ km2  este  cea  mai  mare  în  întreaga  Regiunea  de  Dezvoltare  Sud.  O  parte  semnificativă  a  populaţiei,  44%  locuieşte  într-un  mediu  urban.  Astfel,  nivelul  urbanizării  regiunii  atinge  una  dintre  cele  mai  înalte  valori  din  sudul  Moldovei.  În  componenţa  raionului   sunt  10  aşezări,  inclusiv  9  sate  şi  un  oraş —  Basarabeasca.  Oraşul  Basarabeasca  îndeplineşte  funcţia  de  centrul  administrativ  al  raionului,  în  care  locuiesc  peste  12  mii  de  locuitori.  Consiliul  raional  Basarabeasca  reprezintă  autoritatea  publică  de  nivelul  II. Consiliului  raional  Basarabeasca  este  constituit  din  următoarele subdiviziuni:  Aparatul  Preşedintelui  raionului,  Secţia  economie,  Secţia cultură,  Serviciul  agricultură  şi  alimentaţie,  Serviciul construcţii,  gospodărie  comunală  şi  drumuri,  Serviciul  relaţii  funciare  şi  cadastru,  Direcţia  finanţe,  Direcţia  învăţământ  general,  Direcţia  asistenţa  socială  şi  protecţie a  familiei.

Utilităţi  publice:

În  vederea  prestării  serviciilor  de  alimentare  cu  apă,  în  raionul  Basarabeasca  sunt  folosite  sursele  subterane  de  apă  potabilă.  80%  din  fondul  locativ  al  raionului  este  conectat  la  reţelele  centralizate  de  apeduct,  fiind  cel  mai  înalt  indicator  din  sudul  Moldovei.  În  oraş,  această  cifră  atinge — 95%,  iar  în  mediul  rural — 63%.  În  schimb,  zona  de  acoperire  pentru  serviciile  de  canalizare  este  semnificativ  limitată.  Dintre  cele  zece  localităţi  ale  raionului,  reţelele  de  canalizare  sunt  construite  doar  în  două,  inclusiv  în  centrul  raional.  În  oraşul  Basarabeasca,  puţin  peste  jumătate  din  fondul  locativ  are  acces  la  serviciile  centralizate  de  canalizare.  Acoperirea  serviciilor  de  colectare  şi  eliminare  a  deşeurilor  în  regiunea  Basarabeasca este  semnificativ  mai  mare  decât  nivelul  mediu  din  Regiunea  de  Dezvoltare  Sud.  Aceste  servicii  sunt  furnizate  către  mai  mult  de  40 %  din  rezidenţii  din  raion.  Aşa  cum  era  de  aşteptat,  serviciile  de  gestionare  a  deşeurilor  sunt  mai  dezvoltate  în  centrul  raionului  şi  anume  în  Basarabeasca.  Conform  datelor  din  2017,  69%  din  fondul  locativ  al  raionului  Basarabeasca  este  alimentat  cu gaze  naturale.  Cetăţenii  au  un  acces  mai  mare  la  serviciile  centralizate  de  aprovizionare  cu  gaze  naturale — 75%  în  comparaţie  cu  populaţia  rurală — 62%.

Forţa  de  muncă:

În  raionul  Basarabeasca  în  baza  datelor  statistice  locuiesc  28086  persoane.  Volumul  forţei  de  muncă  disponibile  în  raion  derivă  din  structura  populaţiei  analizată  din  pespectiva  implicării  în  activitatea  economică.  Din  populaţia  totală  de  circa  24  mii  locuitori,  84%  sau  în  mărime  absolută – peste  24  mii  prsoane,  au  depăşit  vârsta  de  15  ani  şi  astfel  au  dreptul  să  participe  în  activităţi  economice.  Mai  mult  de  8  mii  de  persoane,  adica  35%  din  această  categorie  de  vârstă  formează  populaţia  economic  activă,  care  reprezintă  potenţialul  total  de  furnizare  a  forţei  de  muncă  pe  piaţa  muncii  din  raion.  Rata  de  ocupare  a  persoanelor  în  vârsta  de  peste  15  ani  este  de  34%.  Populaţia  ocupată  include  angajaţi,  peste  4,1  mii  de  persoane  şi  muncitori  ne-angajaţi.  Cea  din  urmă  categorie  include  angajatori,  lucrători  independenţi,  lucrători  familiali  neremuneraţi  şi  membri  ai  cooperativelor  de  producţie.

Economia  raionului:

Importanţa  sectoarelor  individuale  pentru  economia  raionului  poate  fi  dedusă  din  analiza  cifrei  de  afaceri,  obţinute  în  raion  în  urma  desfacerii  mărfurilor, prestării  serviciilor  şi  efectuării  lucrărilor.  Datele  statistice  medii  pentru  perioada  2015-2018  indică  rolul  dominant  al  agriculturii  şi  industriei  prelucrătoare  pentru  economia  raionului.  Agricultura  reprezintă  41%  din  totalul  vânzărilor,  în  timp  ce  industria  prelucrătoare  reprezintă  28%,  comerţul şi repararea  autovehiculelor reprezintă  16%,    sănătatea  şi  asistenţa  socială reprezintă 8%,  alte  domenii  cum  ar  fi:  construcţii,  activităţi  de  cazare  şi  alimentare  publică,  distribuţia  apei,  salubritate,  gestionarea  deşeurilor,  activităţi  de  decontaminare,  transport  şi  depozitare  reprezintă  câte  două  sau  un  procent.  Analiza  contribuţiei  specifice  a  unităţii  administrativ-teritoriale  la  volumul  naţional  de  producţie  şi  servicii  prestate  confirmă  actuala  specializare  agricolă  a  regiunii.  În  principal,  raionul  Basarabeasca  este  specializat  în  domeniul  creşterii  legumelor  în  câmp  deschis,  apiculturii,  creşterea  ovinelor  şi  caprinelor.  Deşi  rezidenţii  raionului  reprezintă  doar  0,8%  din  populaţia ţării,  în  raionul  Basarabeasca  aceştia  produc  2,8%  din  cantitatea  totală  de  legume  în  câmp  deschis  a  Republicii  Moldova.  În  plus  raionul  Basarabeasca  reprezintă 2,5% din  numărul  total  de  familii  de  albine  şi  2,3 %  din  efectivele  de  ovine  şi  caprine  din  Moldova. În  prezent,  în  raion  activează  136  de  întreprinderi,  care  prezintă  dări  de  seamă  la  Direcţia deservire fiscală  şi  Serviciul statistică  din  teritoriul  administrat.  Din  aceste  entităţi  5 —  dimensiuni  mijlocii,  25 —  dimensiuni mici  şi  restul —  106  sunt  microîntreprinderi. Din  grupul  celor  mai  mari  agenţi  economici  din raion,  întreprinderile  agricole  domină  pe  teritoriul  raionului. Mai  mult  de  jumătate  dintre  cele  mai  mari  întreprinderi  sunt  implicate  în  cultivarea  cerealelor.  În  prezent,  întreprinderea  agricolă  SRL „Sadac-Agro”,  înregistrată  în  Sadaclia,  ocupă  o  poziţie  de  lider  în  mediul  de  afaceri  din  raionul  Basarabeasca.  Pe  lîngă  SRL  „Sadac-Agro”,  din  această  specializare  mai sunt:  SRL  „Simlar-Agro”  din  Başcalia,  SRL  „Tanita-Agro”  din  Iserlia,  SRL  „Elsago”  din  Abaclia,  SRL  „Agro-PVR”  din  Carabetovca  şi  SRL  „Agroiorg”  din  Iordanovca.  Lista  celor  mai  mari  agenţi  economici  din  regiune  cuprinde  şi  două  întreprinderi  industriale.  Una  dintre  întreprinderi este SRL  „Basarabia  Lwin  Invest”,  care  activează  în  oraşul  Basarabeasca şi se ocupă de  cultivarea  strugurilor  şi  produce  vin  pe  baza  materiilor  prime.  Altă  întreprindere  industrială este SRL  „Silvia  Bombonici”  din  satul  Sadaclia,  raionul  Basarabeasca,  care  produce  îmbrăcăminte  pentru  copii.  Pe  lîngă  agenţii  economici  descrişi  mai  sus,  în  raion  mai activează  8  filiale  ale  Întreprinderii  de  Stat  „Calea  ferată  din  Moldova”.  Aceste  întreprinderi  sunt  destul  de  mari,  aproximativ  1600  de  persoane  în  total  lucrează  la  ele. Prezenţa  reală  a  acestor  întreprinderi  accentuează  unicitatea  raionului  Basarabeasca,  în  special  a  oraşului  Basarabeasca,  în  calitate  de  cel  mai  important  nod de  cale  ferată  din sudul  Moldovei.  Dat fiind  faptului  că  aceste  organizaţii  sunt  înregistrate  oficial  în  Chişinău,  acestea  nu  se  regăsesc  printre  întreprinderile  din  raionul  Basarabeasca.

Infrastructura  de  transport:

Infrastructura  rutieră:  Patru  autostrăzi  de  nivel  naţional  traversează  teritoriul  raionului  Basarabeasca,  dintre  care  trei  sunt  republicane  şi  una  de  importanţă  regională.  Cea  mai  importantă   pentru  raion  este  autostrada  R3,  care  face  legătura  între  capitala  Moldovei,  Chişinău  şi  cele  patru  centre  regionale,  Ialoveni,  Hînceşti,  Cimişlia  şi  Basarabeasca  şi  are  ieşire  spre  punctul  de  trecere  a  frontierei  pe  teritoriul  Ukrainei,  Basarabeasca-Serpniovoe. Drumul  R23  asigură  legătura  de  transport  între  Basarabeasca  şi  capitala  Unităţii  Teritoriale  Autonomă  Găgăuzia.  Traseul  sudic  R36  trece  prin  Tvardiţa,  o  enclavă  a  raionului  Taraclia,  prin  Ceadîr-Lunga,  al  doilea  oraş  ca  mărime  din  gagauzia  şi  se  conectează  la  autostrada  republicană  R29,  care  la  rândul  său  conduce  către  un  alt  post  vamal  la  graniţă  cu  Ukraina,  „Ceadîr-Lunga  Traian”.  Drumul  R26  care  leagă  Regiunea  de  dezvoltare  Sud  şi  Transnistria  doar  traversează  ţinutul  de  nord  al  raionului  Basarabeasca  într-un  segment  scurt.  Drumul  regional  G124  conectează  drumurile  republicane  R3  şi  R26  şi  majoritatea  aşezărilor  rurale  amplasate  la  nord  de  centrul  raional.  Lungimea  totală  a  drumurilor  din  raion  este  de  73  km.  Toate  acestea  sunt  echipate  cu  o  suprafaţă  tare.  Mai  mult  de  80 %  din  infrastructura  rutieră  a  raionului  este  naţională.

Acces  la  transport  aerian:  Aeroportul  internaţional  Chişinău  se  află  la  92  km  distanţă  de la  centrul  raional  Basarabeasca.  Companiile  aeriene efectuează  zboruri  regulate  directe  între  Chişinău  şi  peste  30  de  destinaţii  din  europa  şi  Orientul  Apropiat.

Transport  maritim:  Portul  Internaţional  Giurgiuleşti  este  situat  la  151  km  de  la  centrul  raional  Basarabeasca  şi  este  singurul  port  pe  Dunăre  a Republicii  Moldova.  Portul  este  capabil  să  primească  atât  navele  fluviale,  cât  şi  cele  maritime,  oferind  astfel  conexiune  la  traseele  maritime  internaţionale.

Posturi  vamale  rutiere:  În  imediata  apropiere a  oraşului  Basarabeasca  se  află  un  post  vamal  de  frontieră  „Basarabeasca-Serpniovoe”  pentru  călătoria  pe  teritoriul  Ukrainei.  Acest  punct  de  control  este  inclus  în  categoria  multilaterală,  care  este  disponibil  pentru  transportul  de  mărfuri  şi  trecerea  frontierelor  de  către  persoane,  indiferent  de naţionalitatea  lor.  Cel  mai  apropiat  punct  de  trecere  a  frontierei  dintre  Moldova  şi  România  este  între  Leuşeni  şi  Albiţa,  la  109  km  distanţa  de  centrul  administrativ  al  raionului  Basarabeasca.

Infrastructura  feroviară:  Pe  lîngă  punctul  de  trecere  a  frontierei,  raionul  Basarabeasca are  un  alt  avantaj  important  în  ceea  ce  priveşte  infrastructura.  Este  prezenţa  unei  reţele  relativ  dezvoltate  de  transport  feroviar.  Oraşul  Basarabeasca  este  cel  mai  important  nod  feroviar  din  sudul  Moldovei.  Lungimea  totală  a  liniilor  de  cale  ferată  din  zonă  este  de  47  km.

Bănci  comerciale:  În  raion  activează următoarele  bănci  comerciale    prin  intermediul  sucursalelor  sau  agenţiilor:  Moldova  Agroindbank  sediul:  or.  Basarabeasca,  str. Karl  Marx, 67;  Moldindconbank  sediul:  or.  Basarabeasca,  str. Karl  Marx, 95;  Fin  Com  Bank  sediul:    or.  Basarabeasca,  str. Vokzalinaia, 73.