ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional  Basarabeasca în şedinţă ordinară

(PDF)   Dispoziţie nr. 71 din 28.06.2024 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),  Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 09 iulie 2024, ora 09.00, în incinta Consiliului raional […]

A N U N Ţ  privind concursul pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de şef direcţie, Direcţia finanţe

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la implementarea politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea  şi asigurarea efectuării  proceselor de elaborare, aprobare şi executare a bugetului raionului. Sarcinile de bază ale funcţiei: Asigură implementarea politicii bugetar-fiscale a statului, asigură elaborarea politicii în domeniu a raionului. 2. Supraveghează şi conduce procesele de pronosticare, evidenţă şi analiză bugetară. 3. Monitorizează […]

A N U N Ţ  cu privire la organizarea concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Seсția cultură

Scopul general al funcţiei: Aplicarea la nivel local a legislaţiei în domeniul tineretului prin promovarea politicii de tineret şi stimularea participării tinerilor la procesele din comunitate. Sarcinile de bază: 1. Asigurarea realizării legislaţiei şi politicilor de tineret în raion. Identificarea şi asigurarea soluţionării problemelor cu care se confruntă tineretul din comunitate prin prisma respectării drepturilor […]

A N U N Ţ -REPETAT cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia Ecomie, Construcții și Dezvoltarea teritoriului

Scopul general al funcţiei:  Promovarea strategiei în domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor, reparaţiilor, amenajării şi întreţinerii drumurilor publice şi străzilor din raion.   Sarcinile de bază ale funcţiei: Promovarea strategiei în domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor, reparaţiilor, amenajării şi întreţinerii drumurilor publice şi străzilor din raion. Asigurarea cooperării autorităţilor locale de ambele niveluri cu autoritățile centrale de resort în […]

A N U N Ţ  cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  specialist superior, Secţia Ecomie, Construcții și Dezvoltarea teritoriului

Scopul general al funcţiei:  Promovarea strategiei în domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor, reparaţiilor, amenajării şi întreţinerii drumurilor publice şi străzilor din raion. Sarcinile de bază ale funcţiei: Promovarea strategiei în domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor, reparaţiilor, amenajării şi întreţinerii drumurilor publice şi străzilor din raion. Asigurarea cooperării autorităţilor locale de ambele niveluri cu autoritățile centrale de resort în vederea […]

ÎNŞTIINŢARE

ÎNŞTIINŢARE  Stimaţi consilieri în Consiliul raional Basarabeasca,          Prin prezenta, Vă informez, că conform dispoziţiei preşedintei raionului Basarabeasca nr. 26 din 01 aprilie 2024 (puteți găsi AICI ), şedinţa ordinară a Consiliului raional Basarabesca, planificată pentru orele 10.00, în data de 08 aprilie 2024, se contramandează. Despre convocarea unei altei şedinţe a Consiliului Veţi fi înştiinţaţi […]

Соглашение о сотрудничестве между районом Басарабяска и Округом Яссы, Румыния!

Уважаемые жители района! 27 марта 2024 года в Яссах, председателем района Натальей Кара и председателем Округа Яссы, Алексе Костел было подписано Соглашение о сотрудничестве между районом Басарабяска и Округом Яссы, Румыния, цель которого, состоит в определении различных взаимовыгодных социал-экономических проектов, финансируемых Евросоюзом и их совместная реализация. Сотрудничество в областях публичной администрации, экономической, культурной, в области […]

ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului raional   Basarabeasca în şedinţă ordinară

ACTUAL Dispoziţie nr 26 din 01.04.2024 (PDF) Având în vederea lipsa consensului politic pe unele chestiuni, care urmează a fi examinate şi aprobate de Consiliul raional, având la bază prevederile art. 19 şi 125 din Codul administrativ al Republicii Moldova  nr. 116/2018, art. 65-67 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, în conformitate […]

ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Având la bază cererea colectivă din 14 februarie 2024, semnată de de zece consilierii raionali, în temeiul art. 45 alin. (2) — (4) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional Basarabeasca se convoacă în şedinţă extraordinară la 19 februarie 2024, ora 9.00, în sala de şedinţă a Consiliului, etajul II,  pe […]

Anunț

Dispoziţie nr. 09 din 13.02.2023 „ cu privire la abrogarea dispoziției președintelui interimar nr. 07 din 30. 01. 2023  ”Cu privire la convocarea Consiliului raional” În legătură cu argumentele expuse în scrisoarea Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT7-25 din 12.02.2024 (copia se anexează), având la bază prevederile art. 19 şi 125 din […]