ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), cu modificările şi completările ulterioare   1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 septembrie 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

  În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), cu modificările şi completările ulterioare   Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 08 august 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul […]

AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În baza Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr. 09 din 20.01.2023, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107181&lang=ro Anunţăm că în perioada 01.08.2023-30.09.2023  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen şi […]

Anunț Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 23 mai 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, conform proiectului  ordinii de zi anexat. Proiectul ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Basarabeasca din 23 mai  2023   Cu privire la modificarea bugetului […]

A N U N Ţ  privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova”   Secția Administrație Publică din cadrul Consiliului Raional Basarabeasca inițiază, începând cu data de 07 aprilie a.c., consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea încheierii Acordului […]

ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Dispozitia nr. 23 din 13.03.2023 _Cu privire la convocarea Consiliului raional  Basarabeasca în ședință ordinară (desc/ PDF) În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,     Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 24 martie 2023, ora 10.00, în […]

AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În baza Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr. 09 din 20.01.2023, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107181&lang=ro Anunţăm că în perioada 01.02.2023-31.03.2023  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen […]

ANUNȚ. Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Dispoziția nr. 05 din 23.01.2022 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 27 ianuarie 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, […]