Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Secţia cultură, Consiliul raional Basarabeasca Nr. d/o   Nume, prenume 1.   Victoria Nicolaeva   Proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Secţia cultură, Consiliul raional Basarabeasca, se va desfăşura la data de 13 ianuarie 2017, ora 10.00, […]

    anunt-antet termeni-ref-antet1   A N U N Ț   Concurs pentru selectarea consultanților   în Direcția consultanță financiară în agricultură și dezvoltare rurală a ÎS ”Centrul Informațional Agricol”   Data lansării: 08 septembrie 2016 Data limită de depunere: 08 octombrie 2016   Consultanții teritoriali Se căută consultanți teritoriali în următoarele raioane ale Republicii Moldova: […]

Празднование Дня учителя, 05 октября 2016г

Сегодня, 5 октября 2016 г, в городском Доме культуры,  чествовали всех педагогов района.  На праздник организованный Районным отделом культуры и Управлением Образования были приглашены учителя со всех учебных и дошкольных учреждений района . Председатель района поздравил всех собравшихся , поблагодарил за нелегкий но самый важный труд и преданность делу и вручил Почетные Грамоты. Концертная программа от Отдела […]

1октября Международный день пожилых людей

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей (International Day of Older Persons). Не забывают об этом празднике и в нашем районе. Гуманитарные центры действующие  в районе ( «Рекуноштинца» в с.Садаклия и «Сперанца» в г.Бессарабка) радовали сегодня постоянных посетителей концертной поздравительной программой и праздничным […]

Anexa nr.3 Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante   ………Consiliul Raional Basarabeasca………. autoritatea  publică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef serviciu, Serviciu agricultura și alimintație Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Consiliului Raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, or. Basarabeasca, […]

Informații despre noul sistem de instruire E-Learnig

Academia de Administrare publică în partneriat cu Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD) a elaborat un nou sistem de instruire pentru personalul din autoritățile publice locale — E-Learning. Despre acest sistem s-a discutat în cadrul instruirilor cu primarii, desfășurate în noiembrie — decembrie 2015. Recent platforma  a fost lansată pe SITE-ul Academiei de Adminiatrare Publică. […]

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs pnvind selectarea a 10 (zece) persoane ce vor activa ln calitate de para-juriști  in cadrul proiectului ,,Parteneriat regional pentru abilitarea juridică a categoriilor soclal defavorizate din Moldova», implementat cu susținerea financiară a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Pentru a participa la concurs persoanele interesate urmează să […]