Anexa nr.3 Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante   ………Consiliul Raional Basarabeasca………. autoritatea  publică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef serviciu, Serviciu agricultura și alimintație Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Consiliului Raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, or. Basarabeasca, […]

Informații despre noul sistem de instruire E-Learnig

Academia de Administrare publică în partneriat cu Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD) a elaborat un nou sistem de instruire pentru personalul din autoritățile publice locale – E-Learning. Despre acest sistem s-a discutat în cadrul instruirilor cu primarii, desfășurate în noiembrie – decembrie 2015. Recent platforma  a fost lansată pe SITE-ul Academiei de Adminiatrare Publică. […]

  Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs pnvind selectarea a 10 (zece) persoane ce vor activa ln calitate de para-juriști  in cadrul proiectului ,,Parteneriat regional pentru abilitarea juridică a categoriilor soclal defavorizate din Moldova”, implementat cu susținerea financiară a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Pentru a participa la concurs persoanele interesate urmează […]

           Prin prezenta, Ministerul Economiei  ține să Vă informeze că, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 866 din 18.12.2015, Programul de Atragere a Remitențelor in Economie „PARE 1+1 , implementat de  ODIMM, a fost prelungit pentru anii 2016- 2018. Programul de Atragere a Remitentelor in Economie ,,PARE  1+1″ continuă să se bucure de un interes […]

estiunea Eficientă a Afacerii (GEA) este un program destinat antreprenorilor de orice vîrstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii. Scopul Programului: Sporirea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici pentru desfăşurarea unei activităţi economice eficiente. Modulele de instruire propuse sunt: […]

Anunț           Consiliul Raional Basarabeasca aduce la cunoștință că a fost lansat cel de-al patrulea apel de granturi al Programului de granturi post – investiționale ” Managementul durabil al terenurilor” al proiectului MAC-P. Conform prevederilor Programului, îşi vor putea rambursa investiţia fermierii care, începând cu 1 noiembrie 2015, au procurat utilaje/mașini agricole […]