Объявление об инициировании разработки решения

 Decembrie 2021

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii pentru luna decembrie 2021

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii  ale Consiliului raional Basarabeasca

      Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară preconizată pentru luna decembrie 2021.

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 10 decembrie 2021 inclusiv.

 Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni  ale anului 2021.

      Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general


ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii pentru luna decembrie 2021

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Basarabeasca

      Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară preconizată pentru luna decembrie 2021.

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 10 decembrie 2021 inclusiv.

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului

     de stat pe anul 2021.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

Basarabeasca pentru  trimestrul I al anului 2022.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la folosirea în scopuri de serviciu a unui autoturism personal.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 


ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii pentru luna decembrie 2021

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Basarabeasca

      Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară preconizată pentru luna decembrie 2021.

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 10 decembrie 2021 inclusiv.

 Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului, emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

     Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în

semestrul I al anului 2021.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2022.

     Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului  

                      preşedintelui raionului (pe probleme resurse umane)                   

 1. Cu privire la completarea unităţilor militare cu resurse umane la

      mobilizare.

      Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 1. Cu privire la rechiziţionarea mijloacelor de transport la mobilizare.

      Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 1. Cu privire la constituirea comisiei mixte raionale de rechiziţii de bunuri şi

    prestări de servicii în interes public.

      Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare


Septembrie 2021

ANUNŢprivind inițierea elaborarea proiectelor de decizii ale CR Basarabeasca 1 

 

ANUNŢprivind inițierea elaborării proiectelor de decizii ale CR Basarabeasca 2