Anunțuri de inițiere

   Septembrie 2021

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Basarabeasca  

ANUNŢ -1.docx   

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea eleborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară preconizată pentru luna septembrie 2021.

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 15 septembrie 2021 inclusiv.

 1. Cu privire la numirea în funcţia de secretar al Consiliului raional Basarabeasca.

     Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului.

 Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele  raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2021.

     Raportor: Maria Muntean, şef adjunct  al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 şi alocarea mijlaocelor financiare.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct  al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional  Basarabeasca pe trimestrul  IV al anului 2021.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în semestrul II al anului 2020.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Сu privire la deschiderea, cu titlu de excepţie, a unei singure clase a X-a liceale în cadrul unor instituţii de învăţământ din raion.

     Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului Basarabeasca pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă

    2021-2022.

    Raportor: Egor Nichita, şef al Secţiei economie

 1. Cu privire la coordonarea, în redacţie nouă, a regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiilor medico-sanitare publice din raion.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

               


ANUNŢ2

    

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Basarabeasca

 

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea eleborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară preconizată pentru luna septembrie 2021.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 15 septembrie 2021 inclusiv.

 

 1. Cu privire la arendarea unei încăperi în incinta clădirii administrative a

      Consiliului raional.

      Raportor: Silvia Niculiţa, contabil-şef în cadrul Aparatului preşedintelui

                       raionului

 1. 2. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional

     05/13 din 18.12.2020.

      Raportor: Silvia Niculiţa, contabil-şef în cadrul Aparatului preşedintelui

                       raionului