Anunțuri de inițiere


2024


ACTUAL

Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii  ale Consiliului raional Basarabeasca

      Preşedinta raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară, preconizată pentru a doua jumătate a lunii aprilie 2024.

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 23 aprilie 2024 inclusiv.

 Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2023

 Raportor: Maria Muntean, şefă adjunct a Direcţiei finanţe 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

Basarabeasca pentru trimestrul II al anului 2024

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei raionale pentru privatizarea fondului de locuinţe din teritoriu

   Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri

   Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. 6. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile, proprietate publică a raionului

   Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la delegarea unor atribuţii suplimentare preşedintei raionului

   Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri

Raportor: Ecaterina Pascal, șefa interimar a Direcției învățământ general 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de rezervă al Consiliului raional Basarabeasca

  Raportor: Natalia Cara, preşedinta raionului Basarabeasca 

 1. Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții

      Raportor: Natalia Cara, preşedinta raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unor spaţii şi a unor bunuri imobile, proprietate a raionului

     Raportor: Filip Răcilă, vicepreşedintele raionului pe probleme economice 

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de Colaborare între Consiliul raional Basarabeasca şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

      Raportor: Filip Răcilă, vicepreşedintele raionului pe probleme economice 

 1. Cu privire la aprobarea Planului local de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de integritate şi anticorupţie pentru anii 2024-2028 al Consiliului raional Basarabeasca

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca 

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2024 şi alocarea mijloacelor financiare

  Raportor: Maria Muntean, şefa adjunct a Direcţiei finanţe

 


Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

 ale Consiliului raional Basarabeasca

 

Preşedintele interimar al raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară, preconizată pentru 14 februarie 2024.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora, care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele de decizii persoanelor responsabile de elaborare, precum şi pe adresa Consiliul raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, adresa electronică:consiliul.raional-basarabeasca@apl.gov.md ori la nr. de telefon 0297 22 057, până la data de 12 februarie 2024.

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2023.

      Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 

 1. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2024.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretarul Consiliului raional Basarabeasca

 

 1. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2024.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de  constituire şi funcţionare al  

     Consiliului raional.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului rational

 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2024.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în

semestrul I al anului 2023.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2024.

Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului

                preşedintelui raionului

 

 1. Cu privire la dispozițiile președintelui raionului emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului

                preşedintelui raionului

 

 1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Direcţia învățământ general Basarabeasca.

     Raportor: Ecaterina Pascal, șef interimar al Direcției învățământ general

 

 1. Cu privire la reducerea statelor de personal ale Serviciului de asistenţă

psihopedagogică.

     Raportor: Ecaterina Pascal, șef interimar al Direcției învățământ general

 

 1. Cu privire la stabilirea salariilor de funcție personalului de conducere din

     instituțiile medico-sanitare publice.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 

 1. Cu privire la primirea în proprietatea raionului a costurilor investiţionale ale proiectului „Sporirea eficienţei energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca”

Raportor: Egor Nichita, șef Secție economie, construcții și dezvoltarea teritoriului

 

 1. Cu privire la aprobarea Planului de asigurare a durabilităţii proiectului „Sporirea eficienţei energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca”

  Raportor: Egor Nichita, șef Secție economie, construcții și dezvoltarea   

                 teritoriului

 

 1. Cu privire la transmiterea costurilor investiționale ale proiectului la balanţa IP Liceul Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca

  Raportor: Egor Nichita, șef Secție economie, construcții și dezvoltarea   

                  teritoriului

 

 1. Cu privire la arendarea unor spații în incinta clădirii administrative a

      Consiliului raional.

Raportor: Silvia Niculița, contabil-șef Aparatul președintelui raionului

 

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri

      Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 

 1. Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 

 1. Cu privire la sesizarea Inspectoratului de Poliţie Basarabeasca.

Raportor:Petru Scutari, preşedintele interimar al raionului Basarabeasca

 

 1. Cu privire la reamplasarea Secţiei administrativ-militară (l.d.p.Basarabeasca)

      Raportor: Vasile Baciu, şef Secţie administraţie publică

 

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri

      Raportor: Olga Baciu, şef Secţie cultură

 


ANUL 2023

Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

 ale Consiliului raional Basarabeasca

 

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară, preconizată pentru 08 august 2023.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele de decizii persoanelor responsabile de elaborare, precum şi pe adresa Consiliul raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, adresa electronică: consiliul@basarabeasca.md sau bascon@mail.ru  ori la nr. de telefon 0297 22 057.

 

 

Ora controlului:

 1. a) Cu privire la rezultatele organizării odihnei copiilor în sezonul estival 2023.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general        

 

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul

  2023.

   Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023 şi alocarea

   mijloacelor financiare.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la desemnarea candidaților pentru funcția de membru al

    Consiliului  electoral al circumscripţie electorale Basarabeasca.

    Raportor: Gheorghe Livițchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca

 1. Cu privire la încorporarea, în octombrie 2023-ianuarie 2024, în rândurile

    Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii Moldova,

    a cetăţenilor născuţi în anii 1996-2006.

    Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 1. Cu privire la desfăşurarea, în anul 2024, în raionul Basarabeasca a

    controlului medical şi la trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi

    în anul 2008.

      Raportor:Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 

 


Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

 ale Consiliului raional Basarabeasca

 

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa extraordinară, preconizată pentru data de 23 mai 2023.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 23 mai 2023 inclusiv.

 

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023 şi alocarea

     mijloacelor financiare.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la unele modificări și completări în decizia Consiliului raional

    Basarabeasca nr. 02/02 din 24.03.2023.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

    Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2023.

    Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate

       în semestrul II al anului 2022.

       Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

 1. Cu privire la măsurile de pregătirea instituţiilor educaţionale către noul

    an de studii 2023-2024.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul

    Iași  din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova.

    Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

7 Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Direcţia

    finanţe a Consiliului raional Basarabeasca.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la transmiterea unui autoturism de serviciu.

    Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la

    Consiliul raional Basarabeasca.

   Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

 

 


Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizie

„Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași  din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova”

 

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării

proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași  din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova”, pentru a fi propus spre aprobare Consiliului raional la şedinţa ordinară, preconizată pentru luna mai 2023.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectul şi materialele aferente acestuia care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md la rubrica Transparență decizională, secțiunile Consultări publice şi  Proiecte de decizii sau la raportor.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectul de decizie

persoanei responsabile de elaborare (dl Vasile Baciu), precum şi pe adresa Consiliul raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, adresa electronică: consiliul@basarabeasca.md sau bascon@mail.ru  ori la nr. de telefon 0297 22 057.

 

     

 1. Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova.

          Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică


Anunţ

privind iniţierea elaborării proiect de decizie

 ale Consiliului raional Basarabeasca

 

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unui proiect de decizie a Consiliului raional, pentru a fi propus spre aprobare la şedinţa ordinară, preconizată pentru 24 martie 2023.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectul şi materialele aferente acestuia care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectul de decizie persoanelor responsabile de elaborare, precum şi pe adresa Consiliul raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, adresa electronică: consiliul@basarabeasca.md sau bascon@mail.ru  ori la nr. de telefon 0297 22 057.

 

 

     

 1. Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri donate de

     către UNICEF.

      Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 

 


Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

 ale Consiliului raional Basarabeasca

 

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară, preconizată pentru 24 martie 2023.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele de decizii persoanelor responsabile de elaborare, precum şi pe adresa Consiliul raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, adresa electronică: consiliul@basarabeasca.md sau bascon@mail.ru  ori la nr. de telefon 0297 22 057.

 

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei  finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 şi alocarea

    mijloacelor financiare.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei  finanţe

 1. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

    Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul estival 2023.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la acceptarea în proprietate a unor bunuri materiale.

      Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

   Basarabeasca pe trimestrul II al anului 2023.

   Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare

    publice din raion.

    Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la salarizarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare

    publice din raion.

    Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și

    locuințelor în raionul Basarabeasca în anul 2024.

    Raportor: Natalia Ivanova, specialist principal, Serviciul pentru statistică

                    Basarabeasca

 1. Cu privire la defrişarea unor arbori.

      Raportor: Petru Scutari, vicepreşedinte al raionului pe probleme economice

 1. Cu privire la transmiterea unui set de costume sportive.

      Raportor: Olga Baciu, şef al Secţiei cultură

 1. Cu privire la repartizarea profitului net obţinut de către ÎM „Centrul

      Stomatologic Raional Basarabeasca”.

   Raportor: Dumitriţa Baciu, administrator al ÎM „Centrul Stomatologic Raional  

                  Basarabeasca”

 

 


Anunţ

privind iniţierea elaborării unui proiect de decizie

 a Consiliului raional Basarabeasca

 

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unui proiect de decizii a Consiliului raional, pentru a fi propus spre aprobare la şedinţa extraordinară, preconizată pentru luna ianuarie 2023.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectul şi materialele aferente acestuia care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectul de decizie persoanelor responsabile de elaborare, precum şi pe adresa Consiliul raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, adresa electronică: consiliul@basarabeasca.md sau bascon@mail.ru  ori la nr. de telefon 0297 22 057 nu mai târziu de data de 26 ianuarie inclusiv.

 

 1. Cu privire la transmiterea unui bun imobil.

Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale


Anunţ

privind iniţierea elaborării unui proiect de decizie

 a Consiliului raional Basarabeasca

 Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unui proiect de decizii a Consiliului raional, pentru a fi propus spre aprobare la şedinţa extraordinară, preconizată pentru luna ianuarie 2023.

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectul şi materialele aferente acestuia care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectul de decizie persoanelor responsabile de elaborare, precum şi pe adresa Consiliul raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, adresa electronică: consiliul@basarabeasca.md sau bascon@mail.ru  ori la nr. de telefon 0297 22 057 nu mai târziu de data de 26 ianuarie inclusiv.

 

 1. Cu privire la arendarea unui spaţiu în incinta clădirii administrative a Consiliului raional.

Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

 

 


Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

 ale Consiliului raional Basarabeasca

 Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa extraordinară, preconizată pentru luna ianuarie 2023.

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele de decizii persoanelor responsabile de elaborare, precum şi pe adresa Consiliul raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, adresa electronică: consiliul@basarabeasca.md sau bascon@mail.ru  ori la nr. de telefon 0297 22 057.

 

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 şi alocarea

mijloacelor financiare.

   Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei  finanţe

 

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională.

     Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru.

  Raportor: Ivan Catana, şef al Serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru

 

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale.

  Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 

 

 

 


ANUL 2022


Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

 ale Consiliului raional Basarabeasca

 

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea eleborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară preconizată pentru luna decembrie 2022.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 12 decembrie 2022 inclusiv.

 

 1. Cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 89 din 31.10.2022.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la executarea  bugetului raional pe 9 luni  ale anului 2022.

      Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2023.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2023.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022 şi alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Basarabeasca.

Raportori: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

                Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

Basarabeasca pentru  trimestrul I al anului 2023.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în

semestrul I al anului 2022.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 05/09 din 24.09.2021.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la transmiterea în gestiune, prin contract de comodat, a unui bun imobil.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2023.

Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului

                preşedintelui raionului

 1. Cu privire la aprobarea Planului raional de acţiuni pentru menţinerea statutului Republicii Moldova de ţară liberă de poliomielita pentru anii 2022-2024.

     Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

    Coraportor: Zinaida Raţă, сoordonator CSPHînceşti, sector Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025 în raionul Basarabeasca.

Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

Coraportor: Zinaida Raţă, сoordonator CSPHînceşti, sector Basarabeasca

 1. Cu privire la folosirea în scopuri de serviciu a unui autoturism personal.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la Acordul de parteneriat.

Raportor: Natalia Arnaut, şef al IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca

 


Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii

 ale Consiliului raional Basarabeasca

 

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară, preconizată pentru luna iunie 2022.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 06 iunie 2022 inclusiv.

 

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului

    de stat pe anul 2022.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispoziţiile preşedintelui

    raionului.

    Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 01/08 din

    04.03.2022.

    Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principl

 1. Cu privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul estival 2022.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la mersul pregătirii instituţiilor educaţionale către noul an de

    studii 2022-2023.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

    Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2022.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate

       în semestrul II al anului 2021.

       Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la operarea unor modificări în componenţa comisiilor

      consultative de specialitate ale Consiliului raional.

     Raportor: Andrei Chircov, preşedintele Comisiei consultative de specialitate

                     pentru economie, buget şi finanţe

 1. Cu privire la acordul de comercializare prin licitaţie a unui mijloc de

     transport.

     Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

    Coraportor: Vladimir Diacov, director interimar al IMSP CS Başaclia

 1. Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la expunerea la licitaţie a unor bunuri imobile.

     Raportor: Petru Scutari, vicepreşedinte al raionului pe probleme economice

13.Cu privire la acceptarea demolării unei construcţii.

     Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

     Coraportor: Elena Gurin, director al IP LT „Matei Basarab” or. Basarabeasca

 1. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe.

      Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

     Coraportor: Elena Gurin, director al IP LT „Matei Basarab” or. Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Comisiei raionale pentru

      privatizarea fondului de locuinţe.

       Raportor: Galina Şadura, specialist principal

 1. Cu privire la suspendarea activităţii ÎM „Biroul de proiectări, prospecţiuni şi

      servicii”.

      Raportor: Petru Scutari, vicepreşedinte al raionului pe probleme economice

 1. Cu privire la transmiterea în gestiune a două cazane pe gaze naturale.

      Raportor: Silvia Niculiţa, contabil-şef din cadrul Aparatului preşedintelui

                        raionului

 1. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 05/12 din

      18.12.2020.

      Raportor: Silvia Niculiţa, contabil-şef din cadrul Aparatului preşedintelui

                        raionului

 1. Cu privire la arendarea unor spaţii în incinta clădirii administrative a

      Consiliului raional.

       Raportor: Silvia Niculiţa, contabil-şef din cadrul Aparatului preşedintelui

                        raionului

 1. Cu privire la numirea în funcţie a administratorului IM

    „Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca”.

       Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la transmiterea unui set de costume.

      Raportor: Olga Baciu, şef al Secţiei cultură

 


Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Basarabeasca

 

Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară, preconizată pentru luna martie 2022.

 

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

 

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 18 martie 2022 inclusiv.

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2021.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei  finanţe

 1. Cu privire la reorganizarea unor subdiviziuni ale Consiliului raional.

      Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în Aparatul preşedintelui 

                       Raionului

 1. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a unui teren, proprietate

  publică a raionului Basarabeasca.

  Raportor: Gheorghe Casîm, şef al Serviciilor relaţii funciare şi cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

  Basarabeasca pe trimestrul II al anului 2022.

 Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. 5. Cu privire la reorganizarea unor instituţii sociale din cadrul Direcţiei

   asistenţă socială şi protecţie a familiei.

   Raportor: Mihail Martînov, şef interimar al Direcţiei asistenţă socială şi

                    protecţie a familiei

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociaţia Obştească

   CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie.

   Raportor: Mihail Martînov, şef interimar al Direcţiei asistenţă socială şi

                      protecţie a familiei

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii


ANUL 2021


 

Decembrie 2021

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii pentru luna decembrie 2021

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii  ale Consiliului raional Basarabeasca

      Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară preconizată pentru luna decembrie 2021.

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 10 decembrie 2021 inclusiv.

 Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni  ale anului 2021.

      Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general


ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii pentru luna decembrie 2021

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Basarabeasca

      Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară preconizată pentru luna decembrie 2021.

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 10 decembrie 2021 inclusiv.

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului

     de stat pe anul 2021.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

Basarabeasca pentru  trimestrul I al anului 2022.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la folosirea în scopuri de serviciu a unui autoturism personal.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 


ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii pentru luna decembrie 2021

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului raional Basarabeasca

      Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară preconizată pentru luna decembrie 2021.

Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe pagina web: www.basarabeasca.md sau la raportori.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la actele iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate, nu mai târziu de 10 decembrie 2021 inclusiv.

 Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului, emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

     Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în

semestrul I al anului 2021.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2022.

     Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal în cadrul Aparatului  

                      preşedintelui raionului (pe probleme resurse umane)                   

 1. Cu privire la completarea unităţilor militare cu resurse umane la

      mobilizare.

      Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 1. Cu privire la rechiziţionarea mijloacelor de transport la mobilizare.

      Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 1. Cu privire la constituirea comisiei mixte raionale de rechiziţii de bunuri şi

    prestări de servicii în interes public.

      Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare


Septembrie 2021

ANUNŢprivind inițierea elaborarea proiectelor de decizii ale CR Basarabeasca 1 

 

ANUNŢprivind inițierea elaborării proiectelor de decizii ale CR Basarabeasca 2