КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

 

I . COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE CONDUCERE 

(Decizie a Consiliului raional din 20 decembrie 2019 nr. 03/11)

 

Președintele Comisiei

Piotr Pușcari — președintele raionului Basarabeasca

Secretarul Comisiei

Jileznaia Evghenia — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Membrii Comisiei:

Ion Popov      —    vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Petru Scutari            —    vicepreședintele raionului pe probleme economice

Gheorghe Livițchi    —    secretar  Consiliului raional

Andrei Chircov      —    consilier raional

Nina Capsamun          —    consilier raional

Astahov Iurii           —    consilier raional

Răileanu Vladimir               —    consilier raional

 

Membrii supleanți ai Comisiei:

Nicolai Nicolaev           —    consilier raional

Turcu Gheorghe     —    consilier raional

 


II . COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE de execuție vacante

(Dispoziție președintelui raionului nr.04 din 16 ianuarie 2020)

Președintele Comisiei

Piotr Pușcari — președintele raionului Basarabeasca

Secretarul Comisiei

Jileznaia Evghenia — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Membrii Comisiei:

Ion Popov      —    vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Petru Scutari            —    vicepreședintele raionului pe probleme economice

Gheorghe Livițchi    —    secretar al Consiliului raional

Egor Nichita        —    șef  secție,  Secția economie, construcții și dezvoltarea teritoriului

Baciu Olga                —   șef secție, Secția cultură

Membrii supleanți ai Comisiei:

Catană Ivan — șeg Serviciului agricultură, relații funciare și cadastru