COMISIA DE CONCURS

 


I . COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE CONDUCERE 

(Decizie a Consiliului raional din 20 decembrie 2019 nr. 03/11)

 

Președintele Comisiei

Piotr Pușcari – președintele raionului Basarabeasca

Secretarul Comisiei

Jileznaia Evghenia – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Membrii Comisiei:

Ion Popov      –    vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Petru Scutari            –    vicepreședintele raionului pe probleme economice

Gheorghe Livițchi    –    secretar  al Consiliului raional

Andrei Chircov      –    consilier raional

Nina Capsamun          –    consilier raional

Astahov Iurii           –    consilier raional

Răileanu Vladimir               –    consilier raional

 

Membrii supleanți ai Comisiei:

Nicolai Nicolaev           –    consilier raional

Turcu Gheorghe     –    consilier raional

 


II . COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE de execuție vacante

(Dispoziție președintelui raionului nr. 04 din 16 ianuarie 2020)

Președintele Comisiei

Piotr Pușcari – președintele raionului Basarabeasca

Secretarul Comisiei

Jileznaia Evghenia – specialist principal, Aparatul președintelui raionului

Membrii Comisiei:

Ion Popov      –    vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Petru Scutari            –    vicepreședintele raionului pe probleme economice

Gheorghe Livițchi    –    secretar  al Consiliului raional

Egor Nichita        –    șef  secție,  Secția economie, construcții și dezvoltarea teritoriului

Baciu Olga                –   șef secție, Secția cultură

Membrii supleanți ai Comisiei:

Catană Ivan    –   șef Serviciului agricultură, relații funciare și cadastru