ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

 

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), cu modificările şi completările ulterioare

 

  1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 08 august 2023,

ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează).

  

Preşedintele

raionului Basarabeasca                                                    Piotr PUŞCARI

 

 

PROIECTUL ORDINEI DE ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Basarabeasca

 din 08 august 2023

 

Ora controlului:

  1. a) Cu privire la rezultatele organizării odihnei copiilor în sezonul estival 2023.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general        

 

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul

  2023.

   Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

  1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023 şi alocarea

   mijloacelor financiare.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

  1. Cu privire la desemnarea candidaților pentru funcția de membru al

    Consiliului  electoral al circumscripţie electorale Basarabeasca.

    Raportor: Gheorghe Livițchi, secretar al Consiliului raional Basarabeasca

  1. Cu privire la încorporarea, în octombrie 2023-ianuarie 2024, în rândurile

    Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii Moldova,

    a cetăţenilor născuţi în anii 1996-2006.

    Raportor: Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

  1. Cu privire la desfăşurarea, în anul 2024, în raionul Basarabeasca a

    controlului medical şi la trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi

    în anul 2008.

      Raportor:Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare