ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Dispozitia nr. 23 din 13.03.2023 _Cu privire la convocarea Consiliului raional  Basarabeasca în ședință ordinară (desc/ PDF)

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

    Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 24 martie 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi

   Proiectul ordinii de zi

al şedinţei ordinare a Consiliului raional Basarabeasca

din  24  martie  2023

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei  finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 şi alocarea

    mijloacelor financiare.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei  finanţe

 1. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

    Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul estival 2023.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la acceptarea în proprietate a unor bunuri materiale.

      Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la acceptarea în proprietate a unor bunuri donate de către UNICEF.

      Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

   Basarabeasca pe trimestrul II al anului 2023.

   Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare

    publice din raion.

    Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la salarizarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare

    publice din raion.

    Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și

    locuințelor în raionul Basarabeasca în anul 2024.

    Raportor: Natalia Ivanova, specialist principal, Serviciul pentru statistică

                    Basarabeasca

 1. Cu privire la defrişarea unor arbori.

      Raportor: Petru Scutari, vicepreşedinte al raionului pe probleme economice

 1. Cu privire la transmiterea unui set de costume sportive.

      Raportor: Olga Baciu, şef al Secţiei cultură

 1. Cu privire la repartizarea profitului net obţinut de către ÎM „Centrul

      Stomatologic Raional Basarabeasca”.

   Raportor: Dumitriţa Baciu, administrator al ÎM „Centrul Stomatologic Raional  

                  Basarabeasca”