Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară PDF

Având în vedere necesitatea soluţionării unei chestiuni stringente, care nu pot fi tergiversate, asigurarea pe această cale a activităţii subdiviziunilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului raional, în temeiul art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

  1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 16 iulie

2021, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi:

Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Iordanovca.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

— Cu privire la aprobarea dispoziţiilor preşedintelui raionului, emise în   

perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

— Cu privire la încorporarea, în octombrie 2021-ianuarie 2022, în rândurile

Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii

Moldova, a cetăţenilor născuţi în anii 1994-2002.

Raportor: Alexandr Croitor, şef al Secţiei administrativ-militare Basarabeasca

 

  1. Se stabileşte că şedinţa extraordinară a Consiliului raional Basarabeasca din data de 16 iulie 2021 se va desfăşura cu respectarea măsurilor de protecţie stabilite în legătură cu situaţia epidemiologică a infecţiei COVID – 19.
  2. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional mi-o asum personal.
  3. Prezenta dispoziţie urmează a fi adusă la cunoştinţa consilierilor raionali, precum şi la cunoştinţă publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului raional: www.basarabeasca.md.

 

 

Preşedinte interimar al

raionului Basarabeasca                                                         Petru SCUTARI