Объявление о созыве внеочередного заседания сессии Районного Совета Басарабяска

20 апреля 2017 года в 10-00, состоится внеочередное заседание сессии Районного Совета Басарабяска( повестка дня прилагается). 

 

D I S P O Z I Ţ I

    РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

Cu privire la convocarea Consiliului

Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

 

 

În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

 

D I S P U N:

 

     Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 20 aprilie 2017, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi:

 

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului

     de stat pe anul 2017.

        Raportor: Ina Manciu, șef interimar al Direcției finanțe

  1. 2. Cu privire la completarea anexei la decizia Consiliului raional

        Basarabeasca nr. 03/04 din 28.03.2014.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi,secretar interimar al Consiliului raional

  1. Cu privire la repartizarea mijloacelor din componenta raională.

    Raportor: Veronica Garaba, şef al Direcţiei învăţămînt general