Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru economie, buget şi finanţe 

 1. Andrei Chircovpreşedinte al Comisiei
 2. Tatiana Untilasecretar al Comisiei
 3. Vasile Garaba – membru al Comisiei
 4. Fiodor Pitel – membru al Comisiei
 5. Petru Tichem – membru al Comisiei
 6. Daniela Cebanu – membru al Comisiei
 7. Gheorghe Beşleaga – membru al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru învăţămînt, cultură, tineret şi sport 

 1. Gheorghe Beşleaga – preşedinte al Comisiei
 2. Maria Garaba – secretar al Comisiei
 3. Vitali Aculov – membru al Comisiei
 4. Ana Diacova – membru al Comisiei
 5. Vladimir Zlatov –  membru al Comisiei
 6. Vladimir Răileanu – membru al Comisiei
 7. Daniela Cebanu – membru al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru probleme sociale, ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului 

 1. Vasile Garaba preşedinte al Comisiei
 2. Maria Garabasecretar al Comisiei
 3. Andrei Godoroja – membru al Comisiei
 4. Nina Capsamun – membru al Comisiei
 5. Elena Balanuţa – membru al Comisiei
 6. Ilie Sajin – membru al Comisiei
 7. Vasili Filipov – membru al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru agricultură, industrie, comerţ şi relaţii funciare 

 1. Nicolai Nicolaevpreşedinte al Comisiei
 2. Tatiana Untilasecretar al Comisiei
 3. Nicolae Dulgher – membru al Comisiei
 4. Serghei Basov        –  membru al Comisiei
 5. Fiodor Pitel – membru al Comisiei
 6. Daniela Cebanu – membru al Comisiei
 7. Serghei Zamşilchin – membru al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru probleme juridice, administraţie publică şi drept 

 1. Iuri Astahovpreşedinte al Comisiei
 2. Svetlana Cazacu secretar al Comisiei
 3. Andrei Chircov – membru al Comisiei
 4. Nina Capsamun – membru al Comisiei
 5. Vladimir Răileanu – membru al Comisiei
 6. Turcu Gheorghe – membru al Comisiei
 7. Vitali Aculov – membru al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru transport, urbanism, amenajarea teritoriului, construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 

 1. Gheorghe Rusupreşedinte al Comisiei
 2. Elena Balanuţasecretar al Comisiei
 3. Nicolae Dulgher – membru al Comisiei
 4. Vasile Garaba – membru al Comisiei
 5. Svetlana Cazacu – membru al Comisiei
 6. Ilie Sajin – membru al Comisiei
 7. Nicolae Chendighilean   –  membru al Comisiei