(Русский) ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară.14 decembrie 2022,

Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară (PDF) În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),  D I S P U N: Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 14 decembrie 2022, ora 09.00, în incinta Consiliului […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

DISPOZIȚIA Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară (PDF)  În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), cu modificările şi completările ulterioare   Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 23 septembrie 2022, ora 10.00, în incinta […]

A N U N Ţ    cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal, Secția economie, construcții și dzvoltarea teritoriului, Consiliul raional

ANUNȚ funcției publice Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în […]

A N U N Ţ  cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei Arhitect-șef în Aparatul preşedintelui raionului, pe perioda determinată

ANUNȚ Arhitect-șef Scopul general al funcţiei: Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în localităţile raionului Basarabeasca Sarcinile de bază: 1.Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului. 2.Asigurarea obligatorie a UAT din raion cu documentaţie de amenajare a teritoriului şi cu planuri urbanistice generale ale localităţilor. […]

AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În baza Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr. 30 din 11.07.2022, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107181&lang=ro Anunţăm că în perioada 01.08.2022-30.09.2022  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen […]

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii  ale Consiliului raional Basarabeasca

  Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară, preconizată pentru luna iunie 2022.   Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe […]

A N U N Ţ- repetat cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef serviciu, Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru

Scopul general al funcţiei:  Contribuire la eficientizarea activități publice prin promovarea politicii agrare moderne în perioda postprivatizare, înclusiv consalidarea terenurilor agricole parcelate și cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate și sporirea productivității în sectorul agroalimentar și implimentarea proectelor investiționale.   Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Asigurarea activităţii serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru […]

A N U N Ţ – REPETAT  cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secţia economie, construcții și dezvoltarea teritoriului, Consiliul raional

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu. Înaintarea, la […]

ANUN Ț / Concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca

Atenție !!! Se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca. Pentru funcţia de administrator al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe: 1) cunoaște limba română; 2) deţine studii superioare sau echivalentul lor; 3) a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani; 4) cunoaşte cel […]

ANUNŢ-repetat privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef al IMSP Centrelor de Sănătate 

Consiliul Raional Basarabeasca (Basarabeasca, str.Carl Marx 55)  prelungește concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante  de: Șef al IMSP Centrul de Sănătate Bașcalia; Șef al IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca; Șef al IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia; La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii medicale superioare, apți de muncă, conform certifiucatului medical, fără antecedente […]