CONTACTE

Consiliul Raional Basarabeasca

Adresa: MD-6702, or. Basarabeasca. str.Karl Marx, nr.55

tel. / fax: (0297) 22 058 – anticamera preşedintelui raionului
e-mail: bascon@mail.ru

consiliul@basarabeasca.md

site-ul oficial: http://www.basarabeasca.md/

Informaţii suplimentare:

Preşedintele raionului: PUŞCARI   PIOTR, tel. (0297) 22 650, 20 601

Vicepreşedinţii raionului: SCUTARI PETRU , tel. (0297) 22 750

                                                 ION POPOV, tel.(0297)21 818


Număr de telefon anticorupție:

0(297)22058

Număr de telefon a persoanei responsabile de pagina web a Consiliului raional:

0(297)2-30-43 Evghenia Jileznaia – specialist principal în cadrul Aparatului președintelui raionului

Numărul de telefon a persoanei responsabile de coordonare a procesului privind transparența decizională și plasarea informației:

0(297)2-25-29, Violeta Topală – specialist principal al Secției administrație publică

Numărul de telefon pentru conlucrare cu societate civilă:

0(297)2-25-29, Vasile Baciu- Șef al Secției  administrație publică