Comisii permanente create de Consiliul Raional

  1. comisia antiepizootică excepţională
  2. comisia de selectare a persoanelor ce solicită indemnizaţii unice
  3. comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate
  4. comisia pentru protecţia drepturilor copilului
  5. comisia pentru securitatea circulaţiei rutiere în raion
  6. consiliul de administraţie a fondului raional de susţinere socială a populaţiei

1.Comisia antiepizootică excepţională pe lîngă

Consiliul raional Basarabeasca:

 Instituită prin decizia Consiliului raional nr. 09/03 din 25.10.2016

Preşedintele Comisiei

Vasile Guzun           – vicepreşedinte al raionului pe probleme economice

Vicepreşedintele Comisiei

Mircea Tarlev          – şef al Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor

Secretarul Comisiei

Ion Niculiţă               – şef al Serviciului sănătate şi bunăstare animală din   cadrul Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor

                             

Membrii Comisiei:

Alexandr Gargalîc    – medic şef sanitar al raionului Basarabeasca

Mihail Cobîleanschi – şef al Secţiei situaţii excepţionale

Ion Mînăscurtă         – şef al Inspectoratului Raional de Poliţie

Iurie Strătilă         – şef al Biroului de înmatriculare a transportului şi  documentare a conducătorilor auto                      

Veaceslav Lupaşcu    – şef al Inspecţiei ecologice Basarabeasca

Dumitru Zlatov         — şeful ocolului silvic Basarabeasca a ÎS „Moldsilva  Iargara”

Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile lor de muncă, atribuţiile acestora în cadrul organului colegial vor fi preluate imediat şi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea, de către autoritatea publică, a vreunui act în acest sens.


 

                                                             2.Comisia de selectare a persoanelor ce solicită indemnizaţii unice  pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locative, sau restaurarea caselor vechi”

Instituită prin decizia Consiliului rational nr. 06/15 din 19.11.2015

Completată prin decizia Consiliului rational nr. 10/10 din 22.12.2016

 

Președintele Comisiei

Andrei Mihailov    – vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Secretarul Comisiei

Natalia Mitioglo      – specialist superior al Direcţiei finanţe

Membrii Comisiei:

Ina Manciu             — şef interimar al Direcţiei finanţe

Mihail Martînov     – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

Andrei Chircov        – şef al Secţiei economie

Anastasia Topală    – arhitect-şef al raionului

Maria Tetrioglo      – şef al Serviciului arhivă

Petru Beşleagă        – preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor Războiului    pentru Integritate

Petru Cotelea          – preşedintele Organizaţiei „Cernobîl” din raionul  Basarabeasca

Sergiu Lupaşco       – preşedinte al Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan

Mihail Harti            – preşedintele Asociaţiei Veteranilor MAI şi Trupelor de   Carabineri

Fiodor Şupac          – preşedintele Asociaţiei Veteranilor Războiului pentru   Apărarea Patriei şi ai Muncii

Sergiu Dzîc             – şef al Serviciului construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

Primarul localităţii în care domiciliază solicitantul de indemnizaţie unică


3.Comisia raională pentru protecţia  copilului aflat în dificultate:

 Aprobată în redacţie nouă prin decizia Consiliului raional nr. 06/12 din 12.19.2015

 

Președintele Comisiei

Andrei Mihialov – vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Secretarul Comisiei

Aurelia Petrova   — director al Casei de creație pentru copii

Membrii Comisiei:

Galina Urdea        – șef Serviciul asistență psihopedagogică, Direcția   Învățămînt general

Natalia Arnaut     – şef  al IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca

Garaba Antonina – inspector superior, Biroul Siguranță Copii al Secției    Securitate Publică a Inspectoratul de Poliție Basarabeasca

Pelaghia Bătrînac – specialist principal în acordarea asistenței medicale  mamei și copilului, IMSP Spitalul raional Basarabeasca

Tatiana Mîță        —  psiholog, LT „Matei Basarab” din or. Basarabeasca

Gheorghe Ardeleanu – președintele Organizației Teritoriale Basarabeasca a  Societății Orbilor  din Moldova


4. Comisia raională pentru  Protecţia Drepturilor Copilului:

Aprobată prin decizia Consiliului raional nr. 06/13 din 19.11.2015

Modificată prin decizia Consiliului raional nr. 03/07 din 26.05.2017

 

Președintele Comisiei

Andrei Mihailov    – vicepreședintele raionului pe probleme sociale

Vicepreședintele Comisiei

    Mihail Martînov    – șef interimar al Direcției  asistență socială și protecție a   familiei

Secretarul Comisiei

    Pavel Carapirea   – specialist principal în protecția drepturilor copilului, Direcția asistență socială și protecția familiei

Membrii Comisiei:

   Ecaterina Pascal    – șeful Direcției învățămînt general

   Galina Dragnev      – șeful Oficiului Stării Civile Basarabeasca

Pelaghia Bătrînac   – specialist principal în acordarea asistenței medicale    mamei  și copilului, IMSP Spitalul raional Basarabeasca

Alexandru Melnic  – șef adjunct Secție, șeful Serviciului interacțiune  comunitară a Secției Securitate Publică a Inspectoratul  de Poliție Basarabeasca

Nicolai Levandovski – procurorul raionului Basarabeasca

Vladimir Zahariuc    – avocat

   Viorica Chiriacoglo  – membru al Comitetului părintesc, LT „Matei Basarab”,

  1. Basarabeasca

   Alexandr Topalo      –  elev în clasa 11-a, LT „A.S. Pușchin”, or. Basarabeasca

Soloțchi Livia           –  elevă în clasa 9-a, LT „Matei Basarab”, or.Basarabeasca

Tamara Buceaţchi   – şef al Biroului de probaţiuni Basarabeasca

Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Consiliului de la locurile lor  de muncă, atribuţiile acestora în cadrul organului colegial vor fi preluate   imediat şi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea, de către autoritatea publică, a vreunui act în acest sens.


5 Comisia raională pentru securitatea circulaţiei rutiere în cadrul raionului:

Preşedintele Comisiei

Vasile Guzun    – vicepreşedintele raionului pe probleme economice

Vicepreşedintele Comisiei

Ion Mînăscurtă – şef al Inspectoratului de Poliţie

Secretarul Comisiei

Sergiu Dzîc       – şef al Serviciului construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

Membrii Comisiei:

Gheorghe Buzdugan  inspector superior auto de stat al Serviciului  supraveghere tehnice şi accidente rutiere al ISSP a IP  Basarabeasca

Andrei Apostol – SA „Drumuri Cimişlia”, sector Basarabeasca

Iurie Strătilă     şef al Biroului de înmatriculare a transportului şi documentare  a conducătorilor auto                         

Vitalie Codrean – inspector al Inspectoratului de Stat pentru supravegherea  tehnică „INTEHAGRO”

Pavel Mîţă         şeful gării auto Basarabeasca

Vasile Pînzari     — şeful  SA „Sud-Trans”

Primarii localităţilor din raion

Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei de la locurile lor de muncă, atribuţiile acestora în cadrul organului colegial vor fi preluate imediat şi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea, de către autoritatea publică, a vreunui act în acest sens.


6 .Consiliului de administraţie al Fondului raional de susţinere socială a populaţiei:

 Aprobată prin decizia Consiliului raional nr. 06/14 din 19.11.2015

 

Piotr Pușcari,  Preşedinte al raionului, Preşedinte al Consiliului de administraţie al Fondului raional de susţinere socială a populaţiei.

Mihail Martînov, şef interimar al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, Director executiv al fondului raional de susţinere socială a populaţiei.

Sofia Turutea, specialist principal în protecția drepturilor copilului din cadrul

Direcției asistență socială și protecție a familiei, secretar al Consiliului.

Membrii Consiliului:

Andrei Mihailov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

Ina Manciu, şef interimar al Direcţia finanţe

Elena Busuioc, specialist superior al Direcției asistență socială și protecție a familiei

Maria Macridova, contabil-șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

Pelaghia Bătrînac, specialist principal în acordarea asistenței medicale mamei și copilului, IMSP Spitalul raional Basarabeasca

Olga Caicî, directorul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale

Snejana Voloșiuc, șeful Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Tudor Cazacu, şef adjunct al OT Hînceşti al Cancelariei de Stat

 Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Consiliului de la locurile lor de muncă, atribuţiile acestora în cadrul organului colegial vor fi preluate imediat şi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea, de către autoritatea publică, a vreunui act în acest sens.