A N U N Ţ-Repetat  cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  specialist principal, Secţia administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcţiei:  Contribuireala organizarea eficientă a activității Consiliului raionl și la coordonarea activității întru soluționarea problemelor de interes local și raional.   Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Acordarea suportului organizatoric și logistic în procesul de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului raional și a ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale consiliului. 2.Asigurarea evidenței […]

ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului raional  Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 10 noiembrie 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi: Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2023.       Raportor: Maria Muntean, şef adjunct […]

A N U N Ţ  cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  specialist principal, Secţia administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului

Anunt sp.pr SAP Scopul general al funcţiei:  Contribuireala organizarea eficientă a activității Consiliului raionl și la coordonarea activității întru soluționarea problemelor de interes local și raional.   Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Acordarea suportului organizatoric și logistic în procesul de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului raional și a ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), cu modificările şi completările ulterioare   1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 septembrie 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul […]

ANUNȚ- REPETAT

   A N U N Ţ-repetat cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist, Serviciul arhivă, Aparatul preşedintelui raionului   Scopul general al funcţiei: asigurarea păstrării, evidenţei şi valorificării documentelor Fondului arhivistic al Republicii Moldova. Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Verificarea existenţei documentelor în depozite. Examinarea cererilor cetățenilor cu caracter social-juridic […]

Anunț ANGAJĂM…….

  A N U N Ţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist, Serviciul arhivă, Aparatul preşedintelui raionului   Scopul general al funcţiei: asigurarea păstrării, evidenţei şi valorificării documentelor Fondului arhivistic al Republicii Moldova. Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Verificarea existenţei documentelor în depozite. Examinarea cererilor cetățenilor cu caracter social-juridic 3.Modificarea […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

  În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), cu modificările şi completările ulterioare   Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 08 august 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul […]

AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În baza Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr. 09 din 20.01.2023, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107181&lang=ro Anunţăm că în perioada 01.08.2023-30.09.2023  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen şi […]

Anunț Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 23 mai 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, conform proiectului  ordinii de zi anexat. Proiectul ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Basarabeasca din 23 mai  2023   Cu privire la modificarea bugetului […]