Anunț Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 23 mai 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, conform proiectului  ordinii de zi anexat. Proiectul ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Basarabeasca din 23 mai  2023   Cu privire la modificarea bugetului […]

A N U N Ţ  privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

A N U N Ţ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova”   Secția Administrație Publică din cadrul Consiliului Raional Basarabeasca inițiază, începând cu data de 07 aprilie a.c., consultarea publică a proiectului de decizie cu […]

ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Dispozitia nr. 23 din 13.03.2023 _Cu privire la convocarea Consiliului raional  Basarabeasca în ședință ordinară (desc/ PDF) În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,     Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 24 martie 2023, ora 10.00, în […]

AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În baza Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr. 09 din 20.01.2023, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107181&lang=ro Anunţăm că în perioada 01.02.2023-31.03.2023  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen […]

ANUNȚ. Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Dispoziția nr. 05 din 23.01.2022 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 27 ianuarie 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, […]

(Русский) ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă ordinară.14 decembrie 2022,

Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară (PDF) În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),  D I S P U N: Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 14 decembrie 2022, ora 09.00, în incinta Consiliului […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

DISPOZIȚIA Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară (PDF)  În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), cu modificările şi completările ulterioare   Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 23 septembrie 2022, ora 10.00, în incinta […]

A N U N Ţ     cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  specialist principal, Secția economie, construcții și dzvoltarea teritoriului, Consiliul raional

ANUNȚ funcției publice Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în […]

A N U N Ţ   cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei Arhitect-șef în  Aparatul preşedintelui raionului, pe perioda determinată

ANUNȚ Arhitect-șef Scopul general al funcţiei: Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în localităţile raionului Basarabeasca Sarcinile de bază: 1.Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului. 2.Asigurarea obligatorie a UAT din raion cu documentaţie de amenajare a teritoriului şi cu planuri urbanistice generale ale localităţilor. […]

AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În baza Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr. 30 din 11.07.2022, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107181&lang=ro Anunţăm că în perioada 01.08.2022-30.09.2022  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen […]