Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

  Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară PDF Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, (MO nr. 32-35/2007 art.116),  Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară […]

ANUNȚ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preţuri

  [Formatul documentului nu va fi modificat]   1.    Denumirea autorităţii contractante: _IP  LT„Nicolai Gogol” or.Basarabeasca________ 2.    IDNO: __1016620000217________________________________________ 3.    Tip procedură achiziţie: ____COP______________________________________________ 4.    Obiectul achiziţiei:_Pavarea curții Liceului Teoretic Nicolai Gogol                                     5.    Cod CPV:45200000-9 6.    Data publicării anunţului de intenţie: ___05.08.2021________________________________________   7.    Acest(ă)anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării pavarea curții […]

A N U N Ţ-REPETAT cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  Secretar al  Consiliului raional Basarabeasca

ANUNȚ Repetat PDF Scopul general al funcţiei:  Conducerea personalului şi managementul eficient al activităţilor consiliului raional în vederea asigurării legalităţii şi realizării optime ale obiectivelor acestuia.   Sarcinile de bază ale funcţiei: Asigurarea legalităţii activităţii Consiliului raional şi a Aparatului preşedintelui raionului, în special a legalităţii actelor adoptate de Consiliu şi a celor emise de […]

Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară PDF Având în vedere necesitatea soluţionării unei chestiuni stringente, care nu pot fi tergiversate, asigurarea pe această cale a activităţii subdiviziunilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului raional, în temeiul art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. […]

Anunț! Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

convocare PDF Având în vedere necesitatea soluţionării unor chestiuni stringente, care nu pot fi tergiversate, asigurarea pe această cale a activităţii subdiviziunilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului raional, în temeiul art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),     Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca […]

ANUNȚ !!! Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Disp. nr 18 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară(PDF) În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),   Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 25 martie 2021, ora 10.00, în incinta Centrului Raional de Creaţie […]

AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007: Anunţăm că în perioada 01.02.2021-31.03.2021  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil, în perioada 01.04.2021-31.05.2021 – încorporarea în serviciul civil […]

A N U N Ţ  Cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal, Secția economie, Consiliul raional

Anunț (PDF) Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu. […]

A N U N Ţ  cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  şef secţie, Secţia administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcţiei:  Organizarea, în limitele competenţei, a activităţii Aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional în raport cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale. Sarcinile de bază ale funcţiei: Concursul direct la organizarea şi buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului raional, precum şi […]

În atenția cetățenelor

Vă aducem la cunoștință Hotărîre nr.17 din 09 septembrie 2020  a Comisiei  teritorială exstraordinară de sănătate publică raionului Basarabeasca. Hot nr. 17 din 09.09.2020.pdf