Anunț de convocare în ședință

ANUNȚ  Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

 

Având în vedere necesitatea soluţionării unor chestiuni stringente, care nu pot fi tergiversate, asigurarea pe această cale a activităţii subdiviziunilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului raional, în temeiul art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

 

 

 

  1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 14 mai 2021, ora 10.00, în incinta Centrului Raional de Creaţie a Copiilor „Luceafărul”, str. Karl Marx, 56, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al ordinii de zi (proiectul se anexează).
  2. Se stabileşte că şedinţa extraordinară a Consiliului raional Basarabeasca din data de 14 mai 2021 se va desfăşura cu respectarea distanţei sociale stabilite în legătură cu situaţia epidemiologică a infecţiei COVID – 19, asigurarea tuturor participanţilor la şedinţa Consiliului cu măşti şi mănuşi medicale, dezinfectanţi pentru igiena personală la intrarea în sala de şedinţă.
  3. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional mi-o asum personal.
  4. Prezenta dispoziţie urmează a fi adusă la cunoştinţa consilierilor raionali, precum şi la cunoştinţă publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului raional: basarabeasca.md.

 

Proiectul ordinei de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Basarabeasca

din 14 mai  2021

 

  1. Cu privire la propunerea CEC a candidaturilor membrilor Consiliului

    electoral de circumscripţie raională Basarabeasca.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 

  1. Cu privire la aprobarea dispoziţiilor preşedintelui raionului, emise în

    perioada dintre şedinţele Consiliului raional.

    Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 

  1. Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a tehnicii de calcul.

   Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general    

                 

  1. Cu privire la unele modificări în bugetul raional Basarabeasca pentru anul

    2021.

   Raportor:Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe