Anunț de convocare în ședință

 

Disp. nr. 39 din 17.05.2023  Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară( PDF)

În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

 

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 23 mai  2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, conform proiectului  ordinii de zi anexat.

 

Preşedintele raionului Basarabeasca                                                                  Piotr PUŞCARI

 

                           Proiectul ordinei de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Basarabeasca

din 23 mai  2023

 

  1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023 şi alocarea   mijloacelor financiare.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

  1. Cu privire la unele modificări și completări în decizia Consiliului raional  Basarabeasca nr. 02/02 din 24.03.2023.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

  1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional   Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2023.

    Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

  1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în semestrul II al anului 2022.

       Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

  1. Cu privire la măsurile de pregătirea instituţiilor educaţionale către noul an de studii 2023-2024.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

  1. Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași  din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova.

    Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

7 Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Direcţia   finanţe a Consiliului raional Basarabeasca.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

  1. Cu privire la transmiterea unui autoturism de serviciu.

    Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

  1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Consiliul raional Basarabeasca.

   Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca