Direcția învățămînt general

adresa: MD-6702 or.Basarabeasca str.K.Marx.55 (etajul 4)


Regulament Direcţiei general învăţămînt

Regulament al Consiliului Consultativ al DÎG


Nr.

d/o

Numele, prenumele funcţia telefonul Adresa e-mail
APARAT
1  Pascal Ecaterina

șef-adjunct

șef adjunct al Direcției învățămînt general Basarabeasca 0297-22448

 

 

 

2 Liviţchi Natalia Secretara 0297-22748

 

dgibs@mail.ru

(e-mail DÎG)

3 Barduc Zinaida Preşedintele

CR Basarabeasca al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

0297-22448
4 Specialist superior 0297-22477

.

 

 

5 Trifanov Nina Specialist principal 0297-22477

 

nina_trifanov@mail.ru

 

6 Mihni Natalia Specialist principal 0297-21029 natalia.mihni@mail.ru

 

7 Caşu Ivan şofer  

 

 

 

CENTRUL METODIC

8 Enii Ana Şefa Centrului Metodic 0297-22448

 

anutsa_58@mail.ru

 

9 Turcu Eudochia Specialist principal -metodist 0297-22477

 

e.turcu@mail.ru

 

 

 

Contabilitatea DÎ

10 Contabil şef  

 

0297-22-952 .

 

 

.

11 Maraşleţ Valentin Contabil salarizare 0297-22952
 

 

Serviciul Psihopedagogic

12 Urdea Galina Şef interimar 0297-21271 sapbasarabeasca@gmail.com

 

13 Platon Domnica pedagog  învățămînt general
14 Pelin Svetlana psiholog
15 Țurcan Viorica Pedagog învățămînt preșcolar
16 Radov Iurie şofer

 

Liceelor şi gimnaziilor 

Denumirea instituţiei Localitatea,

adresa

Numele şi prenumele directorului Telefon de serviciu e-mail

 

1 Liceul Teoretic « Constantin Stere” s.Abaclia, str.Independenţei, 57, r-nul Basarabeasca Stratila Valentina 51-3-88 cudric_val@mail.ru

abaclt@mail.ru

 

2 Liceul Teoretic « Ştefan cel Mare » s. Carabetovca, str. Ştefan cel Mare, 20 r-nul Basarabeasca, Vrabie Tatiana 56-2-80 lcarabetovca@mail.ru

 

3 Liceul Teoretic « Marcu Tarlev »

 

s. Başcalia, str. Ştefan cel Mare, 13, r-nul Basarabeasca Tarlev Ecaterina 54-2-44 ecaterina.tarlev@gmail.com

 

4 Liceul Teoretic « Matei Basarab »

 

or.Basarabeasca, str.Octombrie, r-nul Basarabeasca 56, Gurin Elena 22-4-89 lt.mateibasarab@mail.ru

 

5 Liceul Teoretic « Mihai Eminescu » s. Sadaclia, str.31 August, 99,  r-nul Basarabeasca Talmaci Natalia 57-4-44 m.eminescu.sad@mail.ru

 

6 Liceul Teoretic « N.V.Gogol » or.Basarabeasca,  str.Gogol, 8,

r-nul Basarabeasca

Grancear Olga 25-2-16 ltbas8@mail.ru

 

7 LT “ Alexandr Puşkin”

 

or.Basarabeasca

str.Naberejnaia,3,  r-nul Basarabeasca

Chircova Liudmila 21-9-98  

LTBAS1@mail.ru

 

 

 

 

8 Gimnaziul Iordanovca s.Iordanovca, str.Frunze,20, r-nul Basarabeasca Garbuz Tamara 63-2-16 gimio@mtc-bs.md

garbuztamara@gmail.com

 

9 Gimnaziul Iserlia s.Iserlia, str.Şcolii,1 Cvasniţcaia Maria 58-2-25 gimiserlia@mail.ru

 

10 Gimnaziul №22

or.Basarabeasca

or.Basarabeasca, str.Gării, 116 Polişciuc Tamara 25-5-33 gim22@mail.md

tamaragim22@mail.ru

 

 Instituţiile preşcolare Basarabeasca:

Denumirea instituţiei Localitatea,

adresa

Numele şi prenumele directorului Telefon de serviciu E-mail

 

1 Gr/cr.nr.3 „Andrieş” or.Basarabeasca, str.28 iunie, 46 Turutea Valentina 22604 andriestur@yandex.ru
2 Gr/cr.nr.4 „Solnîşco” or.Basarabeasca, str. Naberejnaia, 4 Florea Irina 22536 bssolnyshko4@gmail.com
3 Gr/cr.nr. 1 « Antoşca » or.Basarabeasca, str. Maiacovschi, 1 Tugai Raisa 25433 sukhina72@mail.ru
4 Gr/cr.nr. 2 « Alionca » or.Basarabeasca, str. Lenin, 7 Maslicova Bioctrisa 82343 alionca247@mail.ru
5 Gr/cr.nr. 1 « Spicuşor » s.Abaclia, str.Gagarin Gurin Eugenia 51300 alioguri@gmail.com
6 Gr/cr.nr. 2 “Mărţişor” s.Abaclia, str.Independenţei Mocanu Nina 51229 gradinita.martisor@mail.ru
7 Gr/cr. s.Iordanovca, str.Frunze, 67 Cîrlan Natalia 92285 mereanunatalia@mail.ru

 

8 Gr/cr. s.Carabetovca, str. Ştefan cel Mare Achiruş Natalia 56646 primaria_carabetovca@mail.md
9 Gr/cr. “Izvoraş” s.Başcalia, str.M.Eminescu Iabanji Maria 54994 gradinitaizvoras@mail.ru
10 Gr/cr.nr.1 s.Sadaclia, str.31 august Bulat Elena 59010 gradinitaguguta@mail.ru
11 Gr/cr.nr.2 s.Sadaclia, str.31 august , 69 Obadă Zinaida 59011 gradinita2sadaclia@mail.ru
12 Gr/cr. s.Iserlia, str.Şcolinaia Ivanova Ecaterina 58215 detsadiserlia@mail.ru

LISTA

instituţiilor extraşcolare din raionul Basarabeasca

 

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei Localitatea, adresa Numele, prenumele directorului Telefon de contact/

e-mail

1 Centrul raional de Creaţie a Copiilor „Luceafărul” or.Basarabeasca

str.K.Marx, 56

Petrova Aurelia 0297-22200

aurelia_petrova@mail.ru

2 Şcoala Sportivă or.Basarabeasca

str.Naberejnaia, 3

Manea Vitalie 0297-21706

vitiusic@mail.ru


                                                                                                                   Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional

nr. 06/06 din 19.11.2015

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a
Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca


 1. DISPOZIŢII GENERALE
  Domeniul de aplicare a Regulamentului
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca (în continuare ─ prezentul Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca (în continuare – Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca), precum și modul de organizare şi funcţionare a acesteia.
                          Statutul juridic al Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca
  2. Direcţia învăţămînt general este o subdiviziune a Consiliului Raional Basarabeasca, care îndeplinește misiunea, funcțiile și atribuțiile prevăzute de prezentul Regulament.
  3. Direcţia învăţămînt general este creată de Consiliul raional Basarabeasca   în conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.
  4. Direcţia învăţămînt general este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit.
  Cadrul normativ de activitate Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca
  5. Direcţia învăţămînt general este organizată şi funcţionează în baza Constituției Republicii Moldova, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, altor acte legislative, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, deciziilor Consiliului Raional Basarabeasca, altor acte normative din domeniu, precum şi în baza prezentului Regulament.
  6. Direcţia învăţămînt general îşi organizează activitatea conform principiilor transparenţei în procesul decizional şi de răspundere personală a conducătorilor pentru deciziile adoptate în limitele lor de competenţă.
 3. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
  ŞI DREPTURILE
  DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÎNT GENERAL

Misiunea Direcţia învăţămînt general Basarabeasca
7. Misiunea Direcţiei învăţămînt general constă în:
1) proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului educațional în instituțiile publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), în instituțiile publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie), în instituțiile publice extrașcolare de nivel local, raional, în instituțiile publice de învăţămînt primar, gimnazial, liceal şi special (de nivel raional), precum și în instituțiile private de tipurile respective (în continuare – instituții de învățămînt din raion), din perspectiva implementării politicii de stat în domeniul educaţiei;
2) elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale locale specifice raionului;
3) gestionarea instituțiilor publice de învățămînt primar, gimnazial, liceal, special, extraşcolar de nivel raional.
Funcţiile de bază ale Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca
8. Direcţia învăţămînt general are următoarele funcţii de bază:
1) asigurarea supravegherii respectării legislaţiei şi a altor acte normative în domeniul educaţiei în cadrul instituțiilor din raion;
2) implementarea politicilor educaţionale de stat în cadrul instituțiilor din raion;
3) proiectarea strategică şi operaţională a dezvoltării şi funcţionării învăţămîntului în instituțiile din raion;
4) gestionarea instituțiilor de învățămînt aflate în subordine, în baza transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale;
5) monitorizarea şi evaluarea învăţămîntului în instituțiile din raion;
6) asigurarea şi monitorizarea accesului copiilor şi tinerilor la studii, a calităţii serviciilor educaţionale oferite de instituțiile de învățămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă şi adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a acestora;
7) orientarea şi consilierea metodologică a procesului educaţional în instituțiile din raion;
8) colaborarea cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale, cu Ministerul Educaţiei şi societatea civilă în vederea realizării misiunii Direcţiei învăţămînt general şi implementării politicilor educaţionale.
Atribuţiile Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca
9. Direcţia învăţămînt general are următoarele atribuţii:
1) implementează politica de stat în domeniul învăţămîntului în cadrul instituțiilor din raion;
2) asigură şi monitorizează executarea legislaţiei în domeniul educaţiei în cadrul instituțiilor de învățămînt din raion;
3) determină orientările prioritare şi elaborează politicile locale de organizare, funcţionare şi de dezvoltare a învăţămîntului;
4) asigură corelarea strategiilor de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt cu strategia dezvoltării învăţămîntului la nivelul raional şi cu strategiile aprobate la nivel naţional;
5) dezvoltă, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Ministerul Educației, parteneriate şi asigură conlucrarea instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine;
6) planifică și aprobă reţeaua instituţiilor de învătămînt, delimitarea districtelor şcolare ale instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine în corespundere cu posibilităţile, necesităţile şi perspectivele de dezvoltare a localităţilor din raion şi asigură funcţionarea eficientă a acesteia, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi performanţă;
7) propune Consiliului raional înfiinţarea/reorganizarea/lichidarea instituțiilor publice de învățămînt primar, gimnazial, liceal, extraşcolar de nivel raional, în condiţiile stabilite de lege;
8) acordă suport didactic şi metodic instituţiilor de învăţămînt din raion;
9) coordonează şi monitorizează calitatea managementului, activitatea didactică şi didactico-metodică a instituţiilor de învăţămînt din raion;
10) sistează temporar, în cazuri excepţionale (calamităţi naturale, epidemii şi alte cazuri care pun în pericol viaţa şi sănătatea copiilor), activitatea instituţiilor de învăţămînt din raion;
11) participă, în conformitate cu prevederile cadrului normativ, la evaluarea activității şi la atestarea personalului didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt din raion;
12) coordonează formarea continuă a personalului didactic şi de conducere din instituţiile de învăţămînt din raion; studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată;
13) coordonează activitatea de evaluare a rezultatelor şcolare şi de organizare a examenelor de absolvire a treptelor de şcolaritate şi a concursurilor (olimpiadelor) şcolare;
14) asigură incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum și gestionarea fondului de incluziune;
15) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;
16) coordonează aplicarea schemei de închiriere a manualelor în instituțiile din subordine;
17) asigură organizarea odihnei de vară a copiilor;
18) asigură, sub aspect administrativ, funcționarea serviciilor de asistență psihopedagogică;
19) asigură informarea/formarea directorilor şi a coordonatorilor din cadrul instituţiilor de învățămînt din raion cu privire la procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
20) stabilește relaţii de colaborare multidisciplinară cu subdiviziunile din domeniul protecţiei sociale a familiei şi copilului, sănătăţii, poliţiei, inspecţia muncii etc. în examinarea cazurilor de abuz şi neglijare a copilului;
21) monitorizează activităţile de prevenire, identificare, raportare şi asistenţă a cazurilor de abuz faţă de copii şi prezintă Ministerului Educației raportul trimestrial;
22) gestionează baza de date privind învăţămîntul din raion;
23) conlucrează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea creării condiţiilor optime pentru instituţionalizarea copiilor de 5-6 (7) ani şi a şcolarizării obligatorii a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani;
24) efectuează analiza şi prognoza indicatorilor economico-financiari ai învăţămîntului din teritoriul dat şi administrează, în comun cu Direcția finanţe, bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective pentru educaţie;
25) asigură activitatea de elaborare şi raportare a bugetelor pe programe din învăţămînt, în conformitate cu cerinţele stabilite, inclusiv: formulează scopurile, obiectivele subprogramelor şi identifică lista indicatorilor de performanţă aferenţi acestora;
26) după procedura de consultări interne, definitivează şi prezintă propunerile de buget ale instituţiilor de învăţămînt;
27) după aprobarea deciziei bugetare anuale, asigură repartizarea bugetului și stabilește indicatorii finali de performanță a instituțiilor din subordine;
28) întocmește rapoartele de performanță, care concomitent cu rapoartele financiare, sînt prezentate Direcției finanțe, în vederea integrării în rapoartele consolidate, conform cerințelor Ministerului Finanțelor;
29) realizează proceduri de procurări pentru Direcţia învăţămînt general şi unităţile conexe;
30) gestionează, conform actelor normative în vigoare, bunurile aflate în folosință;
31) stabileşte priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine, asigură dezvoltarea continuă şi funcţionalitatea bazei tehnico-materiale a instituţiilor aflate în subordine şi monitorizează eficienţa utilizării resurselor;
32) propune, prin coordonare cu Direcția finanțe, repartizarea componentei raionale şi, în comun, monitorizează executarea bugetelor de către instituţiile de învăţămînt publice;
33) iniţiază şi propune spre aprobare şi implementare programe/proiecte de dotare şi dezvoltare şcolară;
34) elaborează prognoze privind necesarul de cadre didactice, aprobă schemele de încadrare a personalului instituţiilor de învăţămînt din raion;
35) angajează, în baza rezultatelor concursului, și eliberează, în condițiile legii, directorii instituţiilor publice de învăţămînt aflate în subordine;
36) participă, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației, la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), instituțiile publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) şi în instituțiile publice extrașcolare (de nivel local);
37) organizează și desfășoară, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației, concursul pentru ocuparea funcției de director în instituţiile publice aflate în subordine;
38) participă, conform cadrului normativ în vigoare, la procesul de recrutare și selectare a cadrelor didactice;
39) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Drepturile Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca
10. Direcţia învăţămînt general este învestită cu următoarele drepturi:
1) să iniţieze şi să prezinte Ministerului Educației şi autorităților reprezentative ale raionului propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ în domeniile de competenţă, propuneri de eficientizare a managementului educaţional, a abordărilor curriculare și a asigurării didactice;
2) să adreseze autorităţilor administraţiei publice locale propuneri de eficientizare a reţelei instituţiilor de învăţămînt, a utilizării resurselor umane, financiare şi materiale din sistem;
3) să solicite, în modul stabilit de cadrul normativ în vigoare, de la alte autorităţi locale, organizaţii şi instituţii date statistice şi informaţii vizînd problemele din sfera sa de competenţă;
4) să propună consiliilor locale de nivelul întîi înfiinţarea/reorganizarea/lichidarea instituţiilor de învăţămînt publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), a instituțiilor publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) și a instituțiilor publice extrașcolare (de nivel local);
5) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
6) să efectueze studii de documentare în instituţiile de învăţămînt din raion;
7) să stabilească şi să dezvolte parteneriate, în limitele competenţelor disponibile, în vederea soluţionării problemelor din domeniu şi a dezvoltării sistemului de învăţămînt din raion;
8) să acorde, în baza performanţei profesionale obţinute, diplome, menţiuni şi alte distincţii; să propună, potrivit legii, decorarea cu distincții de stat.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÎNT GENERAL

Structurile de conducere ale Direcţiei învăţămînt general
11. Structurile de conducere ale Direcţiei învăţămînt general cuprind consiliul de administraţie, consiliul consultativ şi șeful Direcţiei învăţămînt general.
12. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate ale consiliului de administraţie se aprobă prin ordinul şefului Direcţiei învăţămînt general.
13. Consiliul de administraţie exercită următoarele atribuţii:
1) analizează munca subdiviziunilor Direcţiei învăţămînt general şi întreprinde măsuri pentru optimizarea acesteia;
2) supraveghează modul de repartizare și de utilizare a resurselor financiare şi materiale, precum şi executarea bugetului;
3) aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţămînt cu cadre didactice şi de conducere;
4) analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice şi întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei;
5) se preocupă de problemele sociale ale tinerilor specialiști din sistemul educațional şi întreprinde măsuri pentru soluţionarea acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
6) analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din raion.
14. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza planului său anual, în care sînt preconizate obiectivele şi sarcinile sale principale şi calendarul realizării lor.
15. Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţă lunar. În caz de necesitate, consiliul se poate convoca ori de cîte ori este nevoie. Lucrările şedinţelor şi deciziile luate se înregistrează în cartea proceselor-verbale ale consiliului de administraţie, care se păstrează permanent în Direcţia învăţămînt general. Procesele-verbale se semnează de către preşedintele şi secretarul consiliului de administraţie.
16. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate al consiliului consultativ se aprobă prin decizia Consiliului Raional Basarabeasca. Mandatul consiliului consultativ este de 4 ani și se sincronizează cu perioada de activitate a șefului Direcţiei învăţămînt general.
17. Șeful Direcţiei învăţămînt general este desemnat prin concurs, în modul stabilit de Ministerul Educației, şi numit în funcţie, pentru un termen de 4 ani, prin decizia Consiliului raional. Una şi aceeaşi persoană poate deţine funcţia de șef al Direcţiei învăţămînt general pentru cel mult două termene consecutive.
18. Şeful Direcţiei învăţămînt general este responsabil de întreaga activitate a organului local de specialitate, asigurînd în unitatea administrativ-teritorială respectivă:
1) realizarea politicii statului în domeniul învăţămîntului;
2) aplicarea prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, a tuturor actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţămîntului;
3) îndeplinirea deciziilor şi dispoziţiilor Ministerului Educației şi ale autorităților reprezentative ale raionului, a hotărîrilor consiliului consultativ şi ale consiliului de administraţie din cadrul Direcţiei învăţămînt general.
19. Şeful Direcţiei învăţămînt general are următoarele atribuţii funcţionale:
1) asigură executarea prevederilor legislaţiei, hotărîrilor şi dispoziţiilor Ministerului Educației şi ale autorităților reprezentative raionului care vizează domeniul educaţiei;
2) determină orientările prioritare şi coordonează elaborarea politicilor locale de organizare, funcţionare şi dezvoltare a învăţămîntului;
3) reprezintă Direcţia învăţămînt general în relaţiile cu instituţiile, organele şi organizaţiile centrale şi locale, alte persoane juridice, mediul de afaceri, societatea civilă şi persoanele fizice;
4) organizează activitatea Direcţiei învăţămînt general şi stabileşte atribuţiile personalului din instituția dată, în conformitate cu prevederile actelor interne şi ale altor acte normative în vigoare;
5) aprobă regulamentele subdiviziunilor Direcţiei învăţămînt general şi alte acte normative;
6) aprobă statul de personal al Direcţiei învăţămînt general, precum și modificările acestuia, determinate de necesitatea eficientizării activităţii manageriale a Direcţiei învăţămînt general, în limitele fondului de salarizare şi ale structurii și statelor aprobate de consiliul raional;
7) numește în funcții publice, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, angajează și eliberează personalul contractual al Direcţiei învăţămînt general; angajează, prin concurs, şi eliberează, în modul stabilit de lege, directorii instituţiilor publice de învăţămînt aflate în subordine şi  altor unităţi conexe  Direcţiei învăţămînt general;
8) asigură realizarea procedurii de evaluare a performanţelor personalului Direcţiei învăţămînt general şi determină, în baza criteriilor prestabilite, măsurile de stimulare sau de sancţionare a salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
9) avizează acordarea concediilor directorilor instituțiilor publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), directorilor instituțiilor publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie), directorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar (şcoală primară, gimnaziu, liceu) și directorilor instituțiilor publice extrașcolare (de nivel local);
10) analizează rezultatele activităţii de control şi îndrumare desfăşurate de angajaţii Direcţiei învăţămînt general, stabilind măsuri de eficientizare a managementului sistemului de învăţămînt din raion;
11) asigură şi monitorizează perfecţionarea profesională a personalului Direcţiei învăţămînt general;
12) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a Direcţiei învăţămînt general şi controlează executarea acestora; în anumite cazuri, emite ordine în comun cu conducătorii altor organe ale administraţiei publice;
13) în cazuri excepţionale (calamităţi naturale şi epidemii), emite dispoziţii de suspendare temporară a activităţii instituţiilor de învăţămînt din raion şi informează imediat Ministerul Educației şi autoritățile reprezentative ale raionului despre situaţia creată şi măsurile luate;
14) prezidează şedinţele şi asigură realizarea hotărîrilor consiliului de administraţie şi ale consiliului consultativ;
15) prezintă Consiliului raional propunerile Direcţiei învăţămînt general privind eficientizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general aflate în subordine;
16) asigură analiza eficienţei reţelei instituţiilor de învăţămînt general aflate în subordine, în baza indicatorilor de randament economic şi performanţă;
17) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;
18) coordonează prognozarea indicatorilor economico-financiari ai învăţămîntului din teritoriul dat şi administrarea, în comun cu Direcția finanţe, a bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective pentru educaţie;
19) propune priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt publice aflate în subordine şi monitorizează eficienţa utilizării resurselor;
20) gestionează, conform actelor normative în vigoare, patrimoniul public aflat în folosință; coordonează procurările pentru Direcţia învăţămînt general și pentru unitățile conexe;
21) prezintă Ministerului Educației şi autorităților reprezentative ale raionului rapoartele anuale privind activitatea instituțiilor de învăţămînt din raion și îl face public pe pagina web oficială a Direcţiei învăţămînt general;
22) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
20. Ordinele şi dispoziţiile emise de şeful Direcţiei învăţămînt general sînt executorii pentru toate instituţiile de învăţămînt din raion, indiferent de tipul de proprietate.
21. Şeful Direcţiei învăţămînt general este asistat de un şef adjunct, numit în şi eliberat din funcţie prin ordinul şefului Direcţiei învăţămînt general. Numirea se efectuează prin concurs, organizat și desfășurat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
22. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului Direcţiei învăţămînt general sînt exercitate de şeful adjunct sau, după caz, de un alt angajat al Direcţiei învăţămînt general, desemnat prin ordinul şefului.
                             Personalul Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca
    23. Personalul Direcţiei învăţămînt general este constituit din funcționari publici și personal contractual. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului contractual – de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2009.
Structura Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca
24. Structura și statele de personal ale Direcţiei învăţămînt general se aprobă prin decizia Consiliului raional, în conformitate cu structura-tip aprobată de Guvern.
25. Fiecare subdiviziune structurală a Direcţiei învăţămînt general funcţionează în baza unui regulament aprobat de șeful Direcţiei învăţămînt general.
Corespondenţa Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca
26. Dreptul de primă semnătură pe toate actele Direcţiei învăţămînt general îl are şeful Direcţiei.
27. În lipsa şefului, dreptul de primă semnătură revine şefului adjunct sau altor persoane, în temeiul ordinului şefului sau avînd împuternicire specială.
28. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
Activitatea în cadrul comisiilor şi al grupurilor de lucru
29. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, Direcţia învăţămînt general, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice locale, organizează şi monitorizează activitatea consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel local în domeniul educaţiei.

 

 1. DISPOZIŢII SPECIALE
 2. Finanţarea activităţii Direcţiei învăţămînt general se efectuează din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective, în conformitate cu legislaţia.
  31. Coordonarea activităţii Direcţiei învăţămînt general şi funcţionarea structurilor specializate aflate în subordinea acestuia se efectuează în baza actelor normative de înfiinţare şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.

 

 

 

Secretarul interimar al

Consiliului Raional Basarabeasca                                              Gheorghe Liviţchi

 

Contrasemnează:

Şeful Direcţiei învăţămînt general                                              Veronica Garaba