În atenția cetățenilor!!!! Hotărârea comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică Basarabeasca nr. 17 din 26 august 2021

Vă aducem la cunoștință Hotărîrea nr. 17 din 26 august 2021 a Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică Basarabeasca

Hot CRESP nr. 17 din 26.08.2021

Anexa la hot 17 din 26.08.21 Instrucțiunea

Anexa 1  Organizarea curațeniei și a dezinfecției ân instituțiile de învățământ

Anexa nr. 2 Recomandări

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4 Raporturi