ANUNȚ. Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Dispoziția nr. 05 din 23.01.2022 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

  1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 27

ianuarie 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi:

 

  1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 şi alocarea mijloacelor financiare.

      Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei  finanţe

  1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională.

         Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru.

      Raportor: Ivan Catană,şef al Serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru                          

  1. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale.

       Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

  1. Cu privire la arendarea unui spaţiu în incinta clădirii administrative a Consiliului raional.

    Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

  1. Cu privire la transmiterea unui bun imobil.

Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

  1. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional mi-o asum.

 

  1. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al Actelor Locale, adusă la cunoştinţa consilierilor raionali, precum şi la cunoştinţă publică prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional: basarabeasca.md.

 

Preşedintele

raionului Basarabeasca                                                           Piotr PUŞCARI

ordinea de zi (WORD)