Объявление о созыве заседания очередной сессии Районного Совета Басарабяска

A N U N Ţ

Cu privire la convocarea Consiliului

Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

         În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

 

     Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la  29 septembrie 2017, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează)

 

Preşedintele

raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Basarabeasca

 din 29 septembrie  2017

 

 

Ora controlului:

 1. a) Cu privire la activitatea preşedintelui raionului în primul semestru al

     anului  2017.    

    Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

 1. b) Cu privire la activitatea vicepreşedintelui raionului pe probleme economice

    în primul semestru al anului 2017.    

    Raportor: Vasile Guzun, vicepreşedinte al raionului pe probleme economice

 1. c) Cu privire la activitatea vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale în

     primul semestru al anului 2017.

     Raportor: Andrei Mihailov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 1. Cu privire la rezultatele odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2017.

 Raportor:Veronica Garaba, şef al Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca

 1. Cu privire la rezultatele pregătirii instituţiilor educaţionale, din raion, către noul an de studii 2017-2018.

Raportor:Veronica Garaba, şef al Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca                     

 1. Cu privire la prezentarea informaţiei privind rezultatele lucrărilor de reparaţie

     capitală a staţiei de epurare şi pompare din or. Basarabeasca efectuate în

     baza contractului încheiat între Consiliul raional şi SRL „Rencos-Constr”.

     Raportor: Vasile Guzun, vicepreşedintele raionului pe probleme economice

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2017.

     Raportor: Ina Manciu, şef interimar al Direcţiei finanţe

 

 1. 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

      Raportor: Ina Manciu, şef interimar al Direcţiei finanţe

 

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între raionul Basarabeasca

     Republica Moldova şi oraşul Jeleznogorsk regiunea Kursk Federaţia Rusă.

     Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional

     Basarabeasca pe trimestrul  IV al anului 2017.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 

 1. Cu privire la compeltarea şi modificarea statutelor întreprinderilor

     municipale, fondate de Consiliul raional.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 

 1. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 03/05 din 26

    mai  2017.

       Raportor: Andrei Mihailov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 

 1. Cu privire la reorganizarea prin transformare a Azilului pentru persoanele

    vârstnice și persoanele cu dizabilități „Lâcașul sufletului” din s. Sadaclia”.

    Raportor: Mihail Martînov, şef interimar al Direcţiei asistenţă socială şi

                        protecţie a familiei                 

 

 1. Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepţie, a unei singure clase a X-a

     liceale în cadrul unor instituţii de învăţămînt din raion.

    Raportor: Veronica Garaba, şef al Direcţiei învăţămînt general Basarabeasca

 

 1. Cu privire la atribuirea ordinelor de repartiţie unor cetăţeni din raion.

    Raportor: Galina Şadura, specialist principal în Aparatul preşedintelui

    raionului

 

 1. Cu privire la încorporarea, în octombrie 2017 – ianuarie 2018, în rîndurile

     Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii

     Moldova, a cetăţenilor născuţi în anii 1990-1999.

     Raportor:Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 1. Cu privire la desfăşurarea, în anul 2018, în raionul Basarabeasca a

      controlului medical şi la trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în

      anul 2002.

      Raportor:Vitali Aculov, specialist superior al Secţiei administrativ-militare

 

 1. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului

      Basarabeasca pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018.

      Raportor: Vasile Guzun, vicepreşedinte al raionului pe probleme economice

 

 1. Cu privire la vacanţa unor funcţii publice de conducere în Consiliul

      raional.

      Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional

 

 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului de consilier.

      Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar interimar al Consiliului raional