ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), cu modificările şi completările ulterioare

 

1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 septembrie
2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al ordinii de zi (proiectul se anexează).

2. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional mi-o asum personal.

3. Prezenta dispoziţie urmează a fi publicată în Registrul de Stat al Actelor Locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa consilierilor raionali, precum şi la cunoştinţă publică prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional: www.basarabeasca.md.

Preşedintele
raionului Basarabeasca Piotr PUŞCARI