Anunț Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 23 mai 2023, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, conform proiectului  ordinii de zi anexat.

Proiectul ordinei de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Basarabeasca

din 23 mai  2023

 

  1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023 şi alocarea

     mijloacelor financiare.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

  1. Cu privire la unele modificări și completări în decizia Consiliului raional

    Basarabeasca nr. 02/02 din 24.03.2023.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

  1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

    Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2023.

    Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

  1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate

       în semestrul II al anului 2022.

       Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

  1. Cu privire la măsurile de pregătirea instituţiilor educaţionale către noul

    an de studii 2023-2024.

    Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

  1. Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul

    Iași  din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova.

    Raportor: Vasile Baciu, şef al Secţiei administraţie publică

7 Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Direcţia

    finanţe a Consiliului raional Basarabeasca.

    Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

  1. Cu privire la transmiterea unui autoturism de serviciu.

    Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

  1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la

    Consiliul raional Basarabeasca.

   Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca