ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

DISPOZIȚIA Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară (PDF) 

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), cu modificările şi completările ulterioare

 

  1. Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 23 septembrie

2022, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează).

 

  1. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional mi-o asum personal.
  2. Prezenta dispoziţie urmează a fi publicată în Registrul de Stat al Actelor Locale, urmează a fi adusă la cunoştinţa consilierilor raionali, precum şi la cunoştinţă publică prin intermediul paginii oficiale a Consiliului raional: www.basarabeasca.md.

Preşedintele  raionului Basarabeasca                                                         Piotr PUŞCARI