ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru anul 2019 prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

anunt_de_participare PDF

DUAE PDF

  1. Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Basarabeasca
  2. IDNO: 1007601005626
  3. Adresa: Basarabeasca, str. K. Marx,55
  4. Numărul de telefon/fax: 0297022650,029722241
  5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: baseconom@mail.ru,
  6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP