AN U N Ţ Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Cu privire la convocarea Consiliului

Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

 

 

În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

 

D I S P U N:

 

     Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 19 iulie 2017, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi:

 

  1. Cu privire la aprobarea dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 17p din 12 iunie

     2017.

      Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 

  1. Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 la decizia Consiliului

      raional nr. 01/18 din  23.03.2017.

      Raportor: Andrei Mihailov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

 

 

 

 

Preşedintele

raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI