AVIZ

AVIZ

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007:

–  Anunţăm că în perioada 01.02.2017- 31.03.2017 se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil.

Doritori pot primi informaţii la adresa: or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, etajul 4, biroul 422 (Consiliul  raional Basarabeasca ).

Telefon de contact –  0(297)21-250.