Organigrama

 

 

 

Decizia nr. 01/08 Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului_

Decizia 04/17 Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 01_08 din 04.03.2022_

Anexa nr. 1 la decizia Consiliului raional nr. 04/17 din 23.09.2022

 

Structura și efectivul limită a

Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional

 

 

Denumirea

 

Numărul de unităţi

Aparatul preşedintelui raionului 38,5
Secţia     Economie,     Construcţii    şi              Dezvoltarea teritoriului 4
Secția cultură 4
Serviciul agricultură, relaţii funciare şi cadastru 3
Direcţia finanţe Basarabeasca 10
Direcţia învăţământ general Basarabeasca 16
Direcţia   asistenţă   socială şi   protecţie a   familiei

Basarabeasca

7
T O T A L: 82,5

 

 

Secretarul Consiliului raional Basarabeasca                             Gheorghe Livițchi

 

Anexa nr. 2 la decizia Consiliului raional nr. 04/17 din 23.09.2022

 

Statele de personal ale Aparatului preşedintelui raionului Basarabeasca şi

subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Basarabeasca

 

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Categoria funcţiei

publice/postului

Numărul funcţiei

publice/postului

1. Aparatul preşedintelui raionului
Preşedinte al raionului fdp 1
Vicepreşedinte al raionului fdp 2
Secretar al consiliului raional fpc 1
Arhitect-şef fpe 1
Specialist principal fpe 3
Audit intern fpe 1
Contabil-şef fpe 1
Secretar administrativ superior pdtafap 1
Secretar-stenograf pdtafap 1
Conducător auto pa 2
Secţia administraţie publică
Şef secţie fpc 1
Specialist principal fpe 1
Specialist superior fpe 1
Specialist fpe 1
Total secţie – 4
Serviciul arhivă
Şef serviciu fpc 1
Specialist fpe 1
Total serviciu – 2
Intendent clădire pa 1
Contabil ps 2
Lăcătuş pa 0,5
Operator în sala de cazane pa 0,5
Electrician pa 1
Conducător auto pa 1
Paznic pa 6
Îngrijitor incaperii pa 5,5
Măturator pa 1
Total personal auxiliar– 18,5
Total Aparatul preşedintelui raionului –

38,5

 

Subdiviziunile Consiliului raional

2. Secţia Economie, Construcţii şi dezvoltarea teritoriului

Şef secţie fpc 1
Specialist principal fpe 2
Specialist superior fpe 1
Total secție – 4

 

3. Secţia cultură
Şef secţie fpc 1
Specialist principal fpe 2
Specialist fpe 1
Total secţie – 4
4. Serviciul agricultură, relaţii funciare şi cadastru
Şef serviciu fpc 1
Specialist principal fpe 1
Specialist superior fpe 1
Total secţie – 3