AVIZ.. cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)

În baza Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr. 09 din 20.01.2023, în conformitate cu Legea cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) № 156-XVI din 6 iulie 2007:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107181&lang=ro

Anunţăm că

  1. în perioada 01.08.2023-30.09.2023  se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor raionului Basarabeasca, рrivind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil,
  2. în perioada 01.08.2023-30.09.2023 încorporarea în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil

3. cererea pentru executarea serviciului civil urmează șă fie depusă personal

4. cetățenii care vor fi încorporați în serciciul civil nu sunt supuși examenului medical și nu sunt obligași să prezinte documente confirmative cu privire la motivul cererii de încorporare

Doritori pot primi informaţii la adresa: or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, etajul 4, biroul 422 (Consiliul  raional Basarabeasca ).