Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinarăPDF

Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, (MO nr. 32-35/2007 art.116),

 Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 24

septembrie 2021, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează).

 

 1. Se stabileşte că şedinţa ordinară a Consiliului raional Basarabeasca din data

de 24 septembrie 2021 se va desfăşura  cu respectarea măsurilor de protecţie stabilite în legătură cu situaţia epidemiologică a infecţiei COVID – 19.

 

 1. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional mi-o asum personal.

 

 1. Prezenta dispoziţie urmează a fi adusă la cunoştinţa consilierilor raionali, precum şi la cunoştinţă publică prin plasarea pe pagina oficială a Consiliului raional: www.basarabeasca.md.

 

 

 

                                                                                    

ORDINEA DE ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Basarabeasca

 din 24 septembrie 2021

 

Ora controlului:

 1. Cu privire la rezultatele pregătirii instituţiilor educaţionale, din raion, către noul an de studii 2021-2022.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general         

 1. Cu privire la mersul organizării şi desfăşurării procesului educaţional în instituţiile preşcolare şi de învăţământ general din raion în condiţiile situaţiei epidemiologice legate de COVID-19.

Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general       

 1. Cu privire la numirea în funcţia de secretar al Consiliului raional Basarabeasca.

     Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului.

 Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele  raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2021.

     Raportor: Maria Muntean, şef adjunct  al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 şi alocarea mijlaocelor financiare.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct  al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

    Basarabeasca pe trimestrul  IV al anului 2021.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în

semestrul II al anului 2020.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Сu privire la deschiderea, cu titlu de excepţie, a unei singure clase a X-a

     liceale în cadrul unor instituţii de învăţământ din raion.

     Raportor: Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului

     Basarabeasca pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2021-2022.

    Raportor: Egor Nichita, şef al Secţiei economie

 1. Cu privire la coordonarea, în redacţie nouă, a regulamentelor de

    organizare şi funcţionare a instituţiilor medico-sanitare publice din raion.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la arendarea unei încăperi în incinta clădirii administrative a

      Consiliului raional.

      Raportor: Silvia Niculiţa, contabil-şef în cadrul Aparatului preşedintelui raionului                  

 1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr.

     05/13 din 18.12.2020.

      Raportor: Silvia Niculiţa, contabil-şef în cadrul Aparatului preşedintelui raionului                    

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

     Raportor:  Olga Baciu, şef al Secţiei cultură