PROGRAMUL DE ACTIVITATE al Consiliului

decizie nr. 03-09(PDF)

Anexă
la decizia Consiliului raional

                                                                                                                                        nr.03/09 din 19.02.2024

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE

al Consiliului raional Basarabeasca pentru

trimestrul I al anului 2024

 

Caracterul acţiunilor preconizate Nr. d/o

al chestiu

nilor

 

Tematica presupusă

 

Data desfăşurării

 

Responsabilii de executare

Chestiuni ce urmează a fi examinate în cadrul şedinţelor Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

1. Cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2023 Martie 2024 Preşedintele raionului

Direcţia finanţe

 

2.

Cu privire la modificarea bugetului raional Martie 2024 Preşedintele raionului

Direcţia finanţe

3. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pe trimestrul II al anului 2024 Martie 2024 Preşedintele raionului

Secretarul Consiliului raional

4. Cu privire la încorporarea, în primăvara-vara anului 2024, în rândurile Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii Moldova, a cetăţenilor născuţi în anii 1998-2006 Martie 2024 Secţia administrativ-militară
 

 

 

 

 

 

Evenimente importante

 

1.

 

Anul Nou – 2024

 

01.01.2024

 

Secţia cultură

2. Crăciunul – Naşterea Domnului. Programul artistic „Colindă, colindă…”  

07-08.01.2024

 

Secţia cultură

3. Ziua profesională a lucrătorilor din sfera culturii „Lira – 2024”  

15.01.2024

 

Secţia cultură

4. Aniversarea a 35-a de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan.  

15.02.2024

Preşedintele raionului

Secţia cultură

5. 1 Martie – Ziua Mărţişorului 01.03.2024 Secţia cultură
 

6.

Acţiuni prilejuite de marcarea celei de-a 32-a aniversare de la conflictul din Transnistria  

02.03.2024

Preşedintele  raionului

Secţia cultură

7. Ziua internaţională a Femeii – 8 martie  

08.03.2024

Şefii subdiviziunilor Consiliului raional

Secţia cultură

 

 

Măsuri organizatorice

1. Desfăşurarea şedinţelor săptămânale de lucru cu conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional şi a serviciilor raionale subordonate consiliului Săptămânal — lunea Preşedintele raionului
2. Asigurarea desfăşurării şedinţelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Pe parcursul semestrului Secretarul Consiliului raional

Secţia administraţie publică

3. Monitorizarea realizării  deciziilor adoptate de Consiliul raional Pe parcursul trimestrului Secretarul Consiliului raional

Secţia administraţie publică

4. Organizarea şi desfăşurarea consultărilor publice a proiectelor de decizie pe problemele de interes raional Pe parcursul trimestrului Secretarul Consiliului raional

Secţia administraţie publică

5. Desfăşurarea evaluării performanţelor individuale a funcţionarilor publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ianuarie -15 februarie Conducătorii subdiviziunilor
6. Coordonarea vizitelor membrilor Guvernului în teritoriu Pe parcursul trimestrului Secretarul Consiliului raional

 

Secretarul

Consiliului raional Basarabeasca                                          Gheorghe LIVIŢCHI