Anunţ  privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii   ale Consiliului raional Basarabeasca

  Preşedintele raionului Basarabeasca anunţă despre iniţierea elaborării unor proiecte de decizii ale Consiliului raional, pentru a fi propuse spre aprobare la şedinţa ordinară, preconizată pentru luna iunie 2022.   Cetăţenii, asociaţiile, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele şi materialele aferente acestora care vor fi plasate pe […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului  raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 07 iunie 2022, ora 10.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, conform proiectului  ordinii de zi anexat. […]

ANUNŢ  privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la expunerea la licitaţie a unor imobile”

Consiliul raional Basarabeasca iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la expunerea la licitaţie a unor imobile”. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este legat gestionarea eficientă a bunurilor imobile proprietate privată a raionului.              Prevederile de bază ale proiectului sunt: expunerea la vânzare prin licitaţie cu strigare a unor bunuri imobile, […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat”

Consiliul raional Basarabeasca iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat”. Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este legat administrarea eficientă a bunurilor imobile proprietate a raionului.  Prevederile de bază ale proiectului sunt: trecerea din domeniul public al raionului în domeniul privat a unor bunuri imobile. Beneficiarii […]

A N U N Ţ- repetat cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şef serviciu, Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru

Scopul general al funcţiei:  Contribuire la eficientizarea activități publice prin promovarea politicii agrare moderne în perioda postprivatizare, înclusiv consalidarea terenurilor agricole parcelate și cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate și sporirea productivității în sectorul agroalimentar și implimentarea proectelor investiționale. Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Asigurarea activităţii serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru şi  […]

A N U N Ţ  — REPETAT   cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secţia economie, construcții și dezvoltarea teritoriului, Consiliul raional

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu. Înaintarea, la […]

C праздником, Международным днём медицинской сестры!

Дорогие друзья, сегодня весь мир отмечает Международный день медицинской сестры. Я поздравляю с этим праздником всех, на чьих плечах лежит забота о выхаживании и заботе пациентов. Ежедневно вы находитесь рядом с пациентами в самые трудные минуты их жизни. Ваши знания, опыт, ваше доброе слово и душевное тепло вселяет в них уверенность в собственных силах, настраивает […]

Чемпионат РМ по вольной борьбе (2003-2005г.р) 05-08 май2022

В период с 05 по 08 мая 2022 года в г.Кишиневе состоялся Чемпионат Р.Молдова по вольной борьбе, 2003-2005 г.р. В Чемпионате принимали участие около 130 спортсменов со всей Республики, спортсмены Спортивной Школы района Басарабяска, по вольной борьбе, филиал с.Абаклия, тренера, Чугуряну Константин и Матей Кирилл в очень тяжелой борьбе завоевали две золотые, три серебряную и […]

Финал Чемпионата РМ по баскетболу. 26-30 апреля 2022

В период с 26 по 30 апреля 2022 года в г.Рышканы прошел финал Чемпионата Р.Молдова по баскетболу, Дивизия U-14, (девушки), 2008 г.р. и моложе. В чемпионате встречались 6 команд Р.Молдова: Басарабяска Бричаны Бельцы Рышканы Чадыр-Лунга Каушаны Команда районной спортивной школы  Басарабяска по баскетболу, тренер Виталий Кроитору,  в тяжелой борьбе завоевала III-е место, (серебряная медаль), также […]

С Днём Великой Победы!!!!!

Уважаемые жители района! Поздравляю Вас с Днем Великой Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать нашей общей истории, не забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного […]