Serviciul relații funciare și cadastru

adresa: MD-6702  or.Basarabeasca str. K.Marx 55 (etajul 3 , biroul 307)

e-mail :

 

Nr. d/o

 

Numele,

prenumele

 

Locul de muncă,

funcţia

 

Telefoane de contact

1. Casîm Gheorghe Şef  Serviciu 0297 22 115
2.  Diacov Alexandr Specialist 0297 22 115