Serviciul construcții, gospodărie comunală și drumuri

adresa: MD-6702 or.Basarabeasca str.K.Marx 55 (etajul 5 )

e-mail: serviciuluiconstructii1@mail.ru


Planul anual de acțiuni a Serviciului construcții gospodărie comunală și drumuri


 

Nr. d/o

 

Numele,

prenumele

 

Locul de muncă,

funcţia

 

Telefoane de contact

 

1.

 

Dzîc Sergiu

 

Şef Serviciu

 

0297 23 042

 

2.

 

Rusu Nina

 

Specialist principal

 

0297 23 042

 

3.

 

 

 

Specialist superior

 

0297 23 042