A N U N Ţ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie


A N U N Ţ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova”

 

Secția Administrație Publică din cadrul Consiliului Raional Basarabeasca inițiază, începând cu data de 07 aprilie a.c., consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova.

Scopul proiectului este asigurarea unui cadru în perspectiva dezvoltării relațiilor de cooperare, promovarea schimburilor de bune practici și experiențe în vederea încheierii unor proiecte de dezvoltare comune.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectuluide decizie. Având în vedere Hotărârea nr. 155 din 29 martie 2023 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova părțile au convenit la stabilirea unor relații de colaborare mai profunde în mai multe domenii de interes reciproc. Astfel, părțile convin ca acțiunile de cooperare care pot fi puse în practică să se desfășoare în conformitate cu competențele lor și să se refere în special la următoarele domenii: dezvoltare locală, economie, educație, cultură, turism, sport, tineret, sănătate, asistență socială, accesare de fonduri europene, precum și alte de cooperare de interes reciproc. În vederea asigurării unui cadru în perspectiva dezvoltării relațiilor de cooperare, promovarea schimburilor de bune practici și experiențe în vederea încheierii unor proiecte de dezvoltare comune, supunem spre adoptare consiliului raional proiectul de decizie  sus-menţionat.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt reglementate în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală.

Având ca bază Hotărârea Consiliului Județean Iaşi nr. 155 din 29.03.2023 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova.

Rezultatele urmărite. Deschiderea de noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domenii de interes reciproc și promovarea de schimburi de experiență și de bune practici în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare economică și socială.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12 mai a.c., pe adresa: Consiliul Raional Basarabeasca, or.Basarabeasca, str. Karl Marx,, nr. 55 sau adresa electronică bascon@mail.ru sau consiliul@basarabeasca.md.

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Județul Iași din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova, este disponibil pe pagina web a Consiliului Raional Basarabeasca www:basarabeasca.md, la rubrica Transparență decizională, secțiunea  Proiecte de decizii.

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor:

Baciu Vasile – șef, Secția administrație publică.