(Русский) ANUNȚ.Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară.14 decembrie 2022,

Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară (PDF)

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),

 D I S P U N:

Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 14 decembrie 2022, ora 09.00, în incinta Consiliului raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al ordinii de zi .

 1. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional

mi-o asum personal.

Preşedintele raionului Basarabeasca                                                         Piotr PUŞCARI

convocare.docx (cu ordinea de zi) WORD

ORDINEA DE ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Basarabeasca

din 14 decembrie 2022

 

 1. Cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 89 din 31.10.2022.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la executarea  bugetului raional pe 9 luni  ale anului 2022.

      Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2023.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2023.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022 şi alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Basarabeasca.

Raportori: Maria Muntean, şef adjunct al Direcţiei finanţe

                Ecaterina Pascal, şef adjunct al Direcţiei învăţământ general

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

Basarabeasca pentru  trimestrul I al anului 2023.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în

semestrul I al anului 2022.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 05/09 din 24.09.2021.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la transmiterea în gestiune, prin contract de comodat, a unui bun imobil.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2023.

Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului              

 1. Cu privire la aprobarea Planului raional de acţiuni pentru menţinerea statutului Republicii Moldova de ţară liberă de poliomielita pentru anii 2022-2024.

     Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

    Coraportor: Zinaida Raţă, сoordonator CSPHînceşti, sector Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025 în raionul Basarabeasca.

Raportor: Ion Popov, vicepreşedinte al raionului pe probleme sociale

Coraportor: Zinaida Raţă, сoordonator CSPHînceşti, sector Basarabeasca

 1. Cu privire la folosirea în scopuri de serviciu a unui autoturism personal.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la Acordul de parteneriat.

Raportor: Natalia Arnaut, şef al IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca