ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

 

 

În conformitate cu art. 45 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

 

D I S P U N:

 

     Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 21 decembrie 2017, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează).

 

Preşedintele

raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Basarabeasca

din 21 decembrie  2017

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2017.

    Raportor: Ina Manciu, şef interimar al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional

    Basarabeasca pe anul 2018.

    Raportor: Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

 1. Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional

    Basarabeasca pe  anul 2018.

    Raportor: Ina Manciu, şef interimar al Direcţiei finanţe

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional

     Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2018.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de conduită etică

    a funcționarului public din cadrul Consiliului raional Basarabeasca.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, aprobate în

      primul semestru al anului 2017.

     Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă  pentru anul

     2018.

Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 01/17 din

     23.03.2017.

    Raportor: Gheorghe Liviţchi, secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la starea arhivisticii în raion.

      Raportor: Maria Tetrioglo, şef al Serviciului arhivă

 1. Cu privire la stabilirea cotelor de antrenare a şomerilor la efectuarea unor

      lucrări publice remunerate.

      Raportor: Snejana Voloşiuc, şef al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă

 1. Cu privire la aprobarea dispoziţiei preşedintelui raionului nr.129 din

      06.12.17 

      Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului

 1. Cu privire la problemele legate de restanţele salariale a cadrelor didactice

      din gimnaziul Iordanovca.

      Raportor: Ecaterina Pascal, şef interimar al Direcţiei învăţămînt general

              Coraportor: Parascovia Panaid, director interimar al gimnaziului din s.   

                          Iordanovca