Anunț! cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

 

În conformitate cu art. 45 alin. (2) şi alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

 

D I S P U N:

 

     Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la  01 decembrie 2017, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi:

 

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bigetului de stat pe anul 2017.

Raportor: Ina Manciu, şef interimar al Direcţiei finanţe

  1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017.

              Raportor: Ina Manciu, şef interimar al Direcţiei finanţe

  1. Cu privire la aprobarea dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 33p din 15 noiembrie 2017.

Raportor: Piotr Puşcari, preşedinte al raionului Basarabeasca

 

 

 

Preşedinte al

raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI