Объявление о созыве заседания внеочередной сессии Районного Совета Басарабяска

Anunț

Cu privire la convocarea Consiliului

Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

 

 

Dînd curs cererii colective semnate de 9 consilieri în Consiliul raional Basarabeasca din 06 octombrie 2017, în conformitate cu art. 45 alin. (2) şi alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,

 

D I S P U N:

 

     Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la  13 octombrie 2017, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi:

 

    Cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului de consilier.

Raportor: Nicolae Chendighilean, consilier în Consiliul raional