Planuri/Rapoarte

Raportul de activitate al Comisiei raionale Basarabeasca pentru protecția drepturilor omului pentru anul 2023


Plan de activitate al Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului pentru anul 2024

 


Raportul pentru trimestrulm I al anului 2023 privind implementarea planului local anticorupție  2021-2023


Raport transparenţă în procesul decizional 2023


Raport anticorupţie pentru anul 2022


Plan raional anticorupţie pentru anii 2018-2022

Plan raional anticorupţie pentru anii 2018-2020


Raport privind  asigurarea transparenţei procesului decizional în Consiliul raional ți subdiviziunile subordonate Consiliului raional Basarabeasca în anul 2021 PDF


Planul anual de acțiuni al Aparatului președintelui raionului_anul 2021 PDF


Planul anual de acțiuni a Serviciului construcții gospodărie comunală și drumuri anul 2021 PDF


Planul anual de acțiuni al Secției cultură CR Basarabeasca anul 2021PDF


Planul anual de acțiuni Serviciului relații funciare și cadastru, anul 2021 PDF


Planul de activitate al Secției Economie pentru anul 2021PDF


Planul anual de acțiuni al Serviciului agricultură și alimentație, CR Basarabeasca pentru anul 2021 PDF


Planul de acțiuni al Direcției Finanțe pentru anul 2021_ PDF


Planul anual de acțiuni al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Basarabeasca pentru anul 2021   PDF


Raportul pentru  anul 2020 privind implementarea planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020 a Consiliului raional Basarabeasca

Raport anticorupţie_1-6_

Raport anticorupţie_7-12_

Raport anticorupţie_13

 


Raportul pentru  anul 2019 privind implementarea planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020 a Consiliului raional Basarabeasca

Raport anticorupţie pentru anul 2019,1-7

Raport anticorupţie pentru anul 2019-8-15

Raport anticorupţie pentru anul 2019-16-21


Raportul pentru semestrul I al anului 2019 privind implementarea planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020 a Consiliului raional Basarabeasca

raport semestrul I 2019-


Raport  privind executarea bugetului raional niv.II 2018


Raportul pentru anul 2018 privind implementarea planului local anticorupție pentru anii 2018-2020f CRB


Plan de integritate pentru ÎM, fondate de Consiliul raional.docx


Plan raional anticorupţie pentru anii 2018-2020.docx


Raport-privind-executarea-bugetului-raional-Basarabeasca-pe-9-luni-ale-anului-2017- (1)