Консультативные специализированные комиссии Районного Совета

 

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru economie, buget şi finanţe

 

 1. Andrei Chircovpreşedinte al Comisiei
 2. Tatiana Untilasecretar al Comisiei
 3. Vasile Garaba — membru al Comisiei
 4. Fiodor Pitel — membru al Comisiei
 5. Petru Tichem — membru al Comisiei
 6. Ion Stratu — membru al Comisiei
 7. Gheorghe Beşleaga — membru al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru învăţămînt, cultură, tineret şi sport

 

 1. Vitali Aculov — membru al Comisiei
 2. Ana Diacova — membru al Comisiei
 3. Maria Garaba — membru al Comisiei
 4. Vladimir Răileanu — membru al Comisiei
 5. Vladimir Zlatov —  membru al Comisiei
 6. Daniela Cebanu — membru al Comisiei
 7. Gheorghe Beşleaga — membru al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru probleme sociale, ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului

 

 1. Vasile Garaba preşedinte al Comisiei
 2. Maria Garabasecretar al Comisiei
 3. Andrei Godoroja — membru al Comisiei
 4. Nina Capsamun — membru al Comisiei
 5. Elena Balanuţa — membru al Comisiei
 6. Ilie Sajin — membru al Comisiei
 7. Vasili Filipov — membru al Comisiei

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru agricultură, industrie, comerţ şi relaţii funciare

 

 1. Nicolai Nicolaevpreşedinte al Comisiei
 2. Tatiana Untilasecretar al Comisiei
 3. Nicolae Dulgher – membru al Comisiei

4. Vitali Custurov        —  membru al Comisiei

 1. Fiodor Pitel — membru al Comisiei
 2. Daniela Cebanu — membru al Comisiei
 3. Serghei Zamşilchin — membru al Comisiei

 


 

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru probleme juridice, administraţie publică şi drept

 

 1. Egor Nichitapreşedinte al Comisiei
 2. Svetlana Cazacu secretar al Comisiei
 3. Andrei Chircov — membru al Comisiei
 4. Nina Capsamun — membru al Comisiei
 5. Vladimir Răileanu — membru al Comisiei
 6. Claudia Cozmenco — membru al Comisiei
 7. Ion Stratu — membru al Comisiei

 

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului raional pentru transport, urbanism, amenajarea teritoriului, construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

 

 1. Gheorghe Rusupreşedinte al Comisiei
 2. Elena Balanuţasecretar al Comisiei
 3. Nicolae Dulgher — membru al Comisiei
 4. Vasile Garaba — membru al Comisiei
 5. Svetlana Cazacu — membru al Comisiei
 6. Ilie Sajin — membru al Comisiei

7.  VACANT            —  membru al Comisiei