Решения Районного Совета

ANUL 2020

deciziile din 21 ianuarie 2020

01/01 Cu privire la mandatul de consilier atribuit în Consiliul raional Basarabeasca

01/02Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2020-сжатый

01/03Cu privire la primirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor, îmbunătăţirilor

01/04Cu privire la acceptarea procurării unui bun imobil pentru Şcoala raională de arte

01/05Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care ăreşedintele şedinţei va fi imposibilitate de a le semna

 


ANUL 2019

deciziile din 20 decembrie 2019

03/01 Cu privire la unele mandate de consilier atribuite în Consiliul raional Basarabeasca

03/02 Cu privire la aprobarea dispoziliilor președintelui raionului nr.121 din 29.112019 și nr. 127 din 13 .12.2019 ,,Cu privire la modificarea bugetului provizoriu raional pe anul 2019″

03/03 Cu privire la executarea bugetului provizoriu raional pe 9 luni ale anului 2019

03/04 Cu privire la aprobarea, in prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020

03/05 Cu privire la aprobarea, în lectura a doua a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020( страницы 1-14)

Cu privire la aprobarea, în lectura a doua a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020 (страницы-15-32)

03/06 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2020

03/07 Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnd pentru anul 2020

03/09 Cu privire la incetarea raporturilor de serviciu cu titularii unor funclii publice de conducere din cadrul Consiliului raional Basarabeasca 

03/10 Cu privire lavacanța unor funcții publice de conducere in Consiliul raional Basarabeasca 

03/11 Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere

03/12 Cu privire la acceptarea in proprietatea raionului a unor bunuri materiale

03/13 Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de asigurare a atragerii investițiilor in raion

03/14 Cu privire la acordarea unor imputerniciri președintelui raionului

03/16 Cu privire la aprobarea in redacție nouă a componenței comisiei «cu privire la unele masuri de administrare a locuințelor din căminul iM,,Sonbas-Service,,

03/17 Cu privire la operarea unor modificări in decizia Consiliului raional nr. 03/06 din 26.05 .2017

03/18 Cu privire la interimatul funcției de director al IM,,Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca,’

03/20 Cu privire la solicitarea transmiterii unui teren de minifotbal in proprietatea raionului

deciziile din 19 noiembrie 2019

 

Cu privire la componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Basarabeasca

Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului Basarabeasca

Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Basarabeasca

 

deciziile din 15.11.2019

 

Cu privire la constituirea fracţiunilor în cadrul Consiliului raional Basarabeasca

Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de secretar al Consiliului raional Basarabeasca pe o perioadă determinată

Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Basarabeasca

Cu privire la aducerea la cunoştinţă a Horărârei instanţei de judecată privind atribuirea mandatelor de consilier în Consiliului raional Basarabeasca

 


ANUL 2018

decizii din 23.03.2018


ANUL 2017

DECIZII MOLD.docx (4) 21.12.2017

decizii mold din 01.12.2017

decizii din 29.09.2017

decizia din 13.09.2017

DECIZII 06,09,2017

decizii 19.07.2017

decizii 26 mai 2017

Decizii 20.04.2017

DECIZII 23.03.2017.docx —


ANUL 2016

Decizii din 09.02.2016

Dicizii din 17.03.2016

decizii din 20.04.2016

Decizii din 20.07.2016

DECIZII din 25.08.2016

decizii din 25.10.2016

DECIZII din 22.12.21016


ANUL 2015

decizii din 26 august 2015

decizii din 04 septembrie 2015

decizii din 27 octombrie 2015

decizii din 19 noiembrie 2015

decizii din 18 decembrie 2015