Объявление об альтернативной службе.

Cогласно закона об организации Гражданской Службы (альтернатива) №156-XVI от 6 июля 2007: сообщаем, что : в период с 01.02.2021-31.03.2021 осуществляется приём мотивированных заявлений от граждан района для прохождения альтернативной службы; 2. в период с 01.04.2021- 31.05.2021 будет проводиться оформление и призыв на гражданскую службу (альтернатива) за информацией обращаться  по адресу: г.Басарабяска, ул. К. Маркса 55, […]

A N U N Ţ  Cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal, Secția economie, Consiliul raional

Anunț (PDF) Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu. […]

A N U N Ţ  cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  şef secţie, Secţia administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcţiei:  Organizarea, în limitele competenţei, a activităţii Aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional în raport cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale. Sarcinile de bază ale funcţiei: Concursul direct la organizarea şi buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului raional, precum şi […]

În atenția cetățenelor

Vă aducem la cunoștință Hotărîre nr.17 din 09 septembrie 2020  a Comisiei  teritorială exstraordinară de sănătate publică raionului Basarabeasca. Hot nr. 17 din 09.09.2020.pdf

Anunț de convocare în ședință ordinară a Consiliului Raional Basarabeasca

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, (MO nr. 32-35/2007 art.116),  Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 25 august 2020, ora 10.00, în incinta Centrului Raional de Creaţie a Copiilor „Luceafărul”, str. Karl Marx, 56, sala de şedinţe, […]

С Днём медицинского работника!

Сегодня было организовано вручение дипломов Президента РМ и дипломов Председателя района медицинским работникам района Басарабяска. Председателем района Петром Пушкарь принято решение, в канун праздника, наградить Дипломами председателя района и денежными премиями медицинских работников находящихся на передовой в борьбе с COVID-19. Также, поздравил с профессиональным праздником, пожелал здоровья и оптимизма, мира и благополучия семьям. Поблагодарил за каждодневный […]

Объявления о созыве заседаний

Având în vedere necesitatea soluţionării unor chestiuni stringente, care nu pot fi tergiversate, asigurarea pe această cale a activităţii subdiviziunilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului raional, în temeiul art. 45 alin. (1) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116), Se convoacă Consiliul raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 21 […]

În atenția cetățenilor! (RU)

Vă aducem la cunoștință Dispoziția nr.17  din 13 aprilie 2020 , Dispoziia nr. 18 din 15 aprilie 2020 și Dispziția nr. 19 din 17 aprilie 2020  a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind declararea stării de urgență. rasporyazhenie_no_19_ot_17.04.2020_kchs_rm rasporyazhenie_no_18_ot_15.04.2020_kchs_rm rasporyazhenie_17_ot_13.04.2020_kchs_rm

În atenția cetățenilor! (RU)

Vă aducem la cunoștință Dispoziția nr.10 din 31 martie 2020, Dispoziția nr.11 din 02 aprilie 2020 și Dispoziția nr. 12 și nr. 13  din 03 aprilie 2020 ,  a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind declararea stării de urgență. rasporyazhenie_no_10_ot_31_marta_2020_g._ rasporyazhenie_no_11_ot_02_aprelya_2020_g._ rasporyazhenie_no_12_ot_03.04.2020_g._ rasporyazhenie_no_13_ot_03_aprelya_2020_g._