A N U N Ţ -repetat   cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  specialist, Secția economie, Consiliul raional

  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu Sarcinile de bază: Asigurarea soluţionării depline a chestiunilor ce ţin de analiza şi prognoza situaţiei economice din raion. Participarea la […]

A N U N Ţ  cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante  şef secție, Secția economie

Scopul general al funcţiei:  Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social şi economic în teritoriul administrat.   Sarcinile de bază ale funcţiei: 1.Asigurarea creării, în raion, a premiselor pentru o economie de piaţă multisectorială; 2.Prezentarea, în modul stabilit, spre examinare, autorităților administrației publice raionale a proiectelor de decizii, dispoziţii şi note informative vizînd programele […]

ANUNȚ

  Stimaţi colegi din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul întâi și cetăţenii raionului, Consiliul Raional Basarabeascavă informează despre faptul că, la 19 decembrie anul 2019  conform Orarului vizitelor în teritoriu, aprobat de domnul Ion Chicu, Prim — ministru al RM , va avea loc întâlnire cu ministrul  Economiei și Infrastructuri , dl Anatol USATÎI. […]

ANUNȚ Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară 20 decembrie 2019

În conformitate cu art. 45 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,      Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă ordinară la 20 decembrie 2019, ora 10.00, în incinta Consiliului raional, etajul II, cu următorul proiect al  ordinii de zi (proiectul se anexează). Preşedintele raionului Basarabeasca                                                 Piotr PUŞCARI […]

Granturi în valoare totală de 600 mii Euro pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Sud

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul» (CRAION CONTACT-Cahul) a lansat azi, 18 noiembrie, Programul de granturi locale pentru regiunea de dezvoltare Sud în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova» finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Organizațiile societății civile din regiunea de sud vor avea […]

ANUNȚ cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  specialist principal în Aparatul preşedintelui raionului

cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal în Aparatul preşedintelui raionului Scopul general al funcţiei: Contribuire la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către Consiliul raional şi Preşedintele raionului. Sarcinile de bază: Asigurarea juridică a activităţii Aparatului preşedintelui raionului şi reprezentarea juridică a autorităţii excutive a […]

ANUNȚĂM CETĂȚENILOR RAIONULUI

Stimaţi cetăţeni ai raionului, Consiliul Raional Basarabeasca ţine să vă aducă la cunoştinţă că la data de 08 noiembrie 2019,  conform Orarului întâlnirilor și audiențelor în teritoriu preconizate membrului Guvernului  , va avea loc întâlnirea cu secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructuri , dlui Andrei Ciornîi. Întâlnirea se va desfăşura în incinta Consiliului Raional Basarabeasca, sala […]

Вниманию экономических агентов сектора  малого  и среднего бизнеса

Администрация района Басарабяска объявляет о начале конкурса «Лучший предприниматель  года  сектора малого и среднего бизнеса  2018». Целью конкурса является: стимулирование развития предпринимательства, а также продвижение товаров и услуг экономических агентов в округе. В участии  конкурса приглашаются участники — малые и средние предприятия, независимо от вида деятельности, юридической формы собственности, которые были активны не менее одного […]

Объявление для всех жителей района

Администрация района Басарабяска  обращается с призывом ко всем  желающим, кто хочет начать или расширить свой бизнес. Для этого необходимо обратиться в Организацию  по развитию малого и среднего предпринимательства, которая стремится  разрабатывать  и  реализовывать  бизнес-идеи, от зарождения  и  развития   до  превращения их  в успешные истории. Команда Организации развития малого и среднего предпринимательства предоставляет  инструменты поддержки для  […]