Объявления о созыве заседаний

ANUNȚ,cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară
Având în vedere necesitatea soluţionării unor chestiuni stringente, care nu pot fi tergiversate, asigurarea pe această cale a îndeplinirii unor sarcini importante în termeni stabiliţi de legislaţie, precum şi a unor obligaţiuni pe care le are Consiliul raional în procesul de implementare şi realizare a unor proiecte în raion, în temeiul art. 45 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (MO nr. 32-35/2007 art.116),D I S P U N:
1. Se convoacă Consiliul Raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară la 31 martie 2020, ora 10.00, în incinta Centrului Raional de Creaţie a Copiilor „Luceafărul”, str. Karl Marx, 56, sala de şedinţe, etajul II, cu următorul proiect al ordinii de zi (proiectul se anexează)/
2. Se stabileşte că şedinţa extraordinară a Consiliului raional Basarabeasca din data de 31 martie 2020 se va desfăşura cu respectarea distanţei sociale stabilite în legătură cu situaţia epidemiologică a infecţiei COVID – 19, asigurarea tuturor participanţilor la şedinţa Consiliului cu măşti şi mănuşi medicale, dezifectanţi pentru igiena personală la intrarea în sala de şedinţă.
3. Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei Consiliului raional mi-o asum personal.
4. Prezenta dispoziţie urmează a fi adusă la cunoştinţa Consilierilor raionai, precum şi la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina oficială a Consiliului raional: basarabeasca.md.
Preşedintele raionului Basarabeasca Piotr PUŞCARI